Районное учебно-методическое объединение учителей истории

План работы раённага метадычнага аб'яднання настаўнікаў гісторыі, грамадазнаўства і мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» Валожынскага раёна на 2023/2024 навучальны год

01.09.2023

Адзіная метадычная тэма: «Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў па пытаннях развіцця і выхавання асобы вучня сродкамі вучэбных прадметаў «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі»».

Мэта: Удасканаленне прадметнай і метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў для забеспячэння якасці гісторыка-грамадазнаўчага выхавання і адукацыі навучэнцаў.

Задачы:

удасканаленне прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў гісторыі і грамадазнаўства, метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў;

абагульненне і распаўсюджванне эфектыўнага педагагічнага вопыту выкладання вучэбных прадметаў «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі», «Грамадазнаўства»;

рэалізацыя сучасных дыдактычных падыходаў у выкладанні гісторыі і грамадазнаўства на базавым і павышаным узроўнях.

Функцыі метадычнага аб'яднання:

  1. Інфармаванне педагогаў пра змены ў нарматыўным прававым і вучэбна-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу.
  2. Арганізаваць працу па абмене педагагічным вопытам па пытаннях допрофильной падрыхтоўкі і профільнага навучання.
  3. Распрацоўка дыдактычнага забеспячэння выкладання на аснове кампетэнтнаснага падыходу.
  4. Забяспечыць настаўніцтва маладых спецыялістаў.

Дата правядзення

Месца павядзення

План правядзення

23.08.2022

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Гімназія № 1 г.Валожына»

Тэма: «Нарматыўна-прававыя і вучэбна-метадычныя аспекты арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі»,  «Грамадазнаўства» і «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» у 2023/2024 навучальным годзе»

Форма правядзення: семінар-практыкум.

Вучэбна-метадычны блок

1. Адукацыйнага працэсу па гісторыі ў 2023/2024 навучальным годзе:

Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншыя нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць пытанні арганізацыі адукацыйнага працэсу на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі: асноўныя палажэнні, выхаванне ў сістэме адукацыі, агульныя патрабаванні да арганізацыі адукацыйнага працэсу;

правілы бяспекі арганізацыі адукацыйнага і выхаваўчага працэсаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, спосабы эфектыўнага і бяспечнага выкарыстання ў працэсе навучання гісторыі лічбавых прылад;

электронныя дадаткі да вучэбных дапаможнікаў па вучэбных прадметах «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі», размешчаныя на інтэрнэт-рэсурсе http://profil.adu.by: мэтавае прызначэнне, магчымасці выкарыстання пры вывучэнні адпаведных вучэбных прадметаў у X і XI класах на павышаным узроўні;

эфектыўнасць выкарыстання ў адукацыйным працэсе кампанентаў вучэбна-метадычных комплексаў па вучэбных прадметах.

Зіміч Сяргей Міхайлавіч, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства ДУА «Суднікаўская сярэдняя школа Валожынскага раёна», кіраўнік раённага метадычнага аб'яднання.

2. Ацэнка якасці адукацыі па вучэбных прадметах «Гісторыя Беларусі», «Сусветная гісторыя», «Грамадазнаўства»:

вынікі вывучэння ўзроўню адукацыйных дасягненняў вучняў па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» ў X–XI класах (рэспубліканскія кантрольныя работы, далей – РКР), карэкцыя і рэгуляванне адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» з улікам вынікаў РКР: прыёмы выяўлення цяжкасцей вучняў пры вывучэнні вучэбнага прадмета і карэкцыі ведаў; метадычныя прыёмы фарміравання ў вучняў матывацыі да вывучэння вучэбнага прадмета;

вынікі выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

вынікі цэнтралізаванага экзамену па вучэбных прадметах «Гісторыя Беларусі», «Сусветная гісторыя» па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

3. Аналіз вынікаў работы метадычнага фарміравання настаўнікаў гісторыі, грамадазнаўства і мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» ў 2022/2023 навучальным годзе. Планаванне работы метадычных фарміраванняў на 2023/2024 навучальны год.

Дакладчыкі: Зіміч Сяргей Міхайлавіч, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства Дзяржаўнай установы адукацыі «Суднікаўская сярэдняя школа Валожынскага раёна», кіраўнік раённага метадычнага аб'яднання, Марына Іванаўна Стаселовіч, метадыст ВМК упраўлення па адукацыі, спорце і турызме Валожынскага райвыканкама.

Планаванне работы раённага метадычнага аб'яднання, творчых груп, школы маладога настаўніка і іншых метадычных фарміраванняў на 2023/2024 навучальны год.

Дакладчыкі: Зіміч Сяргей Міхайлавіч, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства Дзяржаўнай установы адукацыі «Суднікаўская сярэдняя школа Валожынскага раёна», кіраўнік раённага метадычнага аб'яднання, Марына Іванаўна Стаселовіч, метадыст ВМК упраўлення па адукацыі, спорце і турызме Валожынскага райвыканкама.

Навукова-метадычны блок

Абмеркаванне семінара які прайшоў у дыстанцыйнай форме (ад 23.08.2023 г.) ДУА «Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі» «Асаблівасці арганізацыі вучэбнага працэсу па вучэбным прадметам «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі» і «Грамадазнаўства» ў 2023/2024 навучальным годзе»

Рэфлексія

Абмен меркаваннем. Падвядзенне вынікаў.

30.11.2023

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Ракаўская сярэдняя школа»

 

Тэма: «Праектна-даследчая дзейнасць вучняў як сродак развіцця інтэлектуальных і творчых здольнасцей, сацыяльна-значных, грамадзянска-патрыятычных якасцей асобы»

Форма правядзення:

семінар-практыкум

Урок у ? класе, тэма ўрока?

Настаўнік гісторыі і грамадазнаўства дзяржаўнай ўстанова адукацыі «Ракаўская сярэдняя школа» Гідлеўская Любоў Сяргееўна

Вучэбна-метадычны блок

Занятак

Даклады:

1.   Выхаваўчы патэнцыял урокаў гісторыі і грамадазнаўства

Дакладчык: Малевіч Яўгенія Іванаўна, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства дзяржаўнай ўстанова адукацыі «СШ № 1 г. Валожына»

2.  Фарміраванне функцыянальнай адукаванасці (4К-кампетэнцый) вучняў сродкамі вучэбных прадметаў «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі», «Грамадазнаўства»

Дакладчык: Зіміч Сяргей Міхайлавіч, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства дзяржаўная установа адукацыі «Суднікаўская сярэдняя школа Валожынскага раёна»

3. Сучасны ўрок мастацтва: крытэрыі паспяховасці ?

4. Метадычныя асновы развіцця эмацыянальна-вобразнага, мастацкага мыслення вучняў на ўроках вучэбнага прадмета «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» праз узбагачэнне досведу мастацкага ўспрымання твораў розных відаў мастацтва і навакольнай рэчаіснасціи ?

Практычны блок.

Стварэнне дыдактычных заданняў па гісторыі і грамадазнаўству у форме 4К-кампетэнцый

15.02.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Пяршайская сярэдняя

 

 

 

Тэма: «Сучасны ўрок гісторыі: яго складнікі, крытэрыі паспяховасці»

Форма правядзення:

семінар-практыкум

Вучэбна-метадычны блок

Урок у ? класе, тэма ўрока?

Настаўнік гісторыі і грамадазнаўства дзяржаўнай ўстанова адукацыі «Пяршайская сярэдняя школа» Шапавал Алена Вікенцьеўна

Настаўнік мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) дзяржаўнай ўстанова адукацыі «Пяршайская сярэдняя школа» Пратасевіч Мікалай Раманавіч.

Навукова-метадычны блок

Навукова-метадычны блок

Даклады:

1.  Прыёмы і метады фарміравання эмацыянальна-каштоўнасных адносін да гісторыі і культуры, каштоўнасных арыентацый і прыярытэтаў у працэсе гісторыка-грамадазнаўчай адукацыі

Дакладчык: Усава Ганна Аляксандраўна, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства дзяржаўная установа адукацыі «Дорская сярэдняя школа »

2.  Фарміраванне асобы вучня, яго метапрадметных і прадметных кампетэнцый пры дапамозе выкарыстання магчымасцей інфармацыйна-адукацыйнага, сацыякультурнага, культурна-гістарычнага асяроддзя

Дакладчык: Пятровіч Аксана Іванаўна, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства дзяржаўнай ўстанова адукацыі «СШ № 2 г. Валожына»

3.  Метадычныя асаблівасці падрыхтоўкі вучняў да цэнтралізаванага экзамену па гісторыі і грамадазнаўстве па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі

?.

4. Рэалізацыя выхаваўчага патэнцыялу вучэбнага прадмета «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» на вучэбных занятках ?.

5. Роля і месца экскурсій, сустрэч з прадстаўнікамі культуры, наведванняў музеяў, мастацкіх галерэй, выстаў, мастацкіх майстэрняў у выкладанні вучэбнага прадмета, выхаванні і развіцці вучняў ?.

Практычны блок

Стварэнне банка гістарычных перспектыўных помнікаў на аснове краязнаўчых дадзеных якія могу быць даследаванымі

Рэфлексія

Жнівень 2023 г.

г. Валожын

Тэма: «Арганізацыя адукацыйнага працэсу і метадычнай работы па гісторыі, грамадазнаўстве і мастацтве (айчынная і сусветная мастацкая культура) ў 2023/2024 навучальным годзе».

Форма правядзення: інструктыўна-метадычная нарада.

Вучэбна-метадычны блок

Пытанні для абмеркавання:

1.         Аналіз вынікаў вучэбных дасягненняў за 2023/2024 навучальны год і асаблівасці арганізацыі навучання і выхавання ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2024/2025 навучальным годзе.

Стасяловіч М.І., метадыст ВМК

2. Арганізацыйна-метадычныя асаблівасці адукацыйнага працэсу ў выкладанні гісторыі, грамадазнаўства і мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) ў 2023/2024  навучальным годзе. Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі  Беларусь «Аб выкладанні вучэбных  прадметаў» «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі», «Грамадазнаўства» і «Мастацтва» (айчынная і сусветная мастацкая культура) ў 2024/2025 навучальным годзе»

Зіміч С.М.., кіраўнік раённага МА

Практычны блок.

Вызначэнне зместу, асноўных мэт і задач метадычных аб’яднанняў на 2024/2025 навучальны год.

1. Аналіз эфектыўнасці работы раённай метадычнай секцыі ў 2023/2024 навучальным годзе, асноўныя вынікі, праблемы, актуальныя напрамкі дзейнасці на ўдасканаленні прафесійных кампетэнцый педагогаў (аналіз анкетавання).

Стасяловіч М.І., метадыст ВМК

Абмеркаванне планавання работы метадычных фарміраванняў на 2024/2025 навучальны год.

Зіміч С.М.., кіраўнік раённага МА

Выпрацоўка рэкамендацый

свернуть

ПЛАН-ГРАФІК паседжанняў раённага метадычнага аб'яднання настаўнікаў гісторыі, грамадазнаўства і мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) на 2023/2024 навучальны год

01.09.2023

№ п/п

Тэма паседжання

Разглядваемыя пытанні

Форма практычнага выхаду

1

Нарматыўнае прававое і навукова-метадычнае забеспячэнне арганізацыі навучальнага працэсу па навучальных прадметах «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі»,  «Грамадазнаўства» і «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)»

ў 2023/2024 навучальным годзе

1. Нарматыўнае прававое і навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу па гісторыі ў 2023/2024 навучальным годзе:

Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншыя нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць пытанні арганізацыі адукацыйнага працэсу на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі: асноўныя палажэнні, выхаванне ў сістэме адукацыі, агульныя патрабаванні да арганізацыі адукацыйнага працэсу;

правілы бяспекі арганізацыі адукацыйнага і выхаваўчага працэсаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, спосабы эфектыўнага і бяспечнага выкарыстання ў працэсе навучання гісторыі лічбавых прылад;

электронныя дадаткі да вучэбных дапаможнікаў па вучэбных прадметах «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі», «Грамадазнаўства» і «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)»

размешчаныя на інтэрнэт-рэсурсе http://profil.adu.by: мэтавае прызначэнне, магчымасці выкарыстання пры вывучэнні адпаведных вучэбных прадметаў у X і XI класах на павышаным узроўні;

эфектыўнасць выкарыстання ў адукацыйным працэсе кампанентаў вучэбна-метадычных комплексаў па вучэбных прадметах.

2. Ацэнка якасці адукацыі па вучэбных прадметах «Гісторыя Беларусі», «Сусветная гісторыя», «Грамадазнаўства»:

вынікі вывучэння ўзроўню адукацыйных дасягненняў вучняў па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» ў X–XI класах (рэспубліканскія кантрольныя работы, далей – РКР), карэкцыя і рэгуляванне адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» з улікам вынікаў РКР: прыёмы выяўлення цяжкасцей вучняў пры вывучэнні вучэбнага прадмета і карэкцыі ведаў; метадычныя прыёмы фарміравання ў вучняў матывацыі да вывучэння вучэбнага прадмета;

вынікі выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

вынікі цэнтралізаванага экзамену па вучэбных прадметах «Гісторыя Беларусі», «Сусветная гісторыя» па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

3. Аналіз вынікаў работы метадычных фарміраванняў настаўнікаў гісторыі ў 2022/2023 навучальным годзе. Планаванне работы метадычных фарміраванняў на 2023/2024 навучальны год.

4. Аналіз вынікаў работы метадычнага фарміравання настаўнікаў у 2022/2023 навучальным годзе. Планаванне работы метадычных фарміраванняў у 2023/2024 навучальным годзе

Электроннае партфоліа матэрыялаў

2

«Сучасны ўрок гісторыі: яго складнікі, крытэрыі паспяховасці»

1.   Выхаваўчы патэнцыял урокаў гісторыі, грамадазнаўства і

2.  Фарміраванне функцыянальнай адукаванасці (4К-кампетэнцый) вучняў сродкамі вучэбных прадметаў «Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі», «Грамадазнаўства».

3.  Сучасны ўрок мастацтва: крытэрыі паспяховасці.

4. Метадычныя асновы развіцця эмацыянальна-вобразнага, мастацкага мыслення вучняў на ўроках вучэбнага прадмета «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» праз узбагачэнне досведу мастацкага ўспрымання твораў розных відаў мастацтва і навакольнай рэчаіснасці.

5. Наведванне адкрытых урокаў, мерапрыемстваў

Стварэнне дыдактычных заданняў па гісторыі, грамадазнаўству ў форме 4К-кампетэнцый,

3

«Праектна-даследчая дзейнасць вучняў як сродак развіцця інтэлектуальных і творчых здольнасцей, сацыяльна-значных, грамадзянска-патрыятычных якасцей асобы»

1.  Прыёмы і метады фарміравання эмацыянальна-каштоўнасных адносін да гісторыі і культуры, каштоўнасных арыентацый і прыярытэтаў у працэсе гісторыка-грамадазнаўчай адукацыі.

2.  Фарміраванне асобы вучня, яго метапрадметных і прадметных кампетэнцый пры дапамозе выкарыстання магчымасцей інфармацыйна-адукацыйнага, сацыякультурнага, культурна-гістарычнага асяроддзя

3.  Метадычныя асаблівасці падрыхтоўкі вучняў да цэнтралізаванага экзамену па гісторыі і грамадазнаўстве па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі?.

4. Рэалізацыя выхаваўчага патэнцыялу вучэбнага прадмета «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» на вучэбных занятках ?.

5. Роля і месца экскурсій, сустрэч з прадстаўнікамі культуры, наведванняў музеяў, мастацкіх галерэй, выстаў, мастацкіх майстэрняў у выкладанні вучэбнага прадмета, выхаванні і развіцці вучняў ?.

6. Наведванне адкрытых урокаў, мерапрыемстваў

Стварэнне банка гістарычных перспектыўных помнікаў на аснове краязнаўчых дадзеных якія могу быць даследаванымі

 

4

Падвядзенне вынікаў работы раённага метадычнага аб'яднання настаўнікаў гісторыі і грамадазнаўства

1. Аналіз работы раённага метадычнага аб'яднання за навучальны год.

2. Дыягностыка запытаў і прапаноў педагогаў.

3. Абарона тэм па самаадукацыі.

Творчая справаздача па тэмах самаадукацыі са створэннем электроннай метадычнай капілкі

 

свернуть

Паседжанне метадычнага аб'яднання настаўнікаў гісторыі, грамадазнаўства і мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)

23.08.2023

23 жніўня 2023 года на базе «Гімназія № 1 г.Валожына» адбылося паседжанне метадычнага аб'яднання настаўнікаў гісторыі, грамадазнаўства і мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура). Мэтай мерапрыемства з’яўлялася садзейнічанне своечасоваму і якаснаму авалоданню педагогамі нарматыўнай прававой і вучэбна-метадычнай базай арганізацыі адукацыйнага працэсу з улікам унесеных у яе да пачатку навучальнага года абнаўленняў, планаванне сумеснай дзейнасці метадычных аб'яднанняў па дасягненні высокіх вынікаў. Паседжанне праходзіла згодна плана. У канцы мерапрыемства былі выбраны установы адукацыі на базе якіх адбудуцца праводзіцца паседжання ў 2023/2024 навучальным годзе:

І-е паўгоддзе ДУА “Ракаўская сярэдняя школа”.

ІІ-е паўгоддзе ДУА “Пяршайская сярэдняя школа”

свернуть