РМО классных руководителей

ПЛАН районного заседания методического объединения классных руководителей района

30.11.2022

Место проведения: государственное учреждение образования        «Дорская средняя  школа»

 

Дата проведения:      30.11.2022 года

Начало:                       10.00

Тема: Эффективные формы работы учреждения образования по гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся.

Цель: повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов воспитания в учреждениях образования посредством повышения компетентности и профессионального мастерства классных руководителей.

 Задачи:

-совершенствование методики работы классных руководителей учреждений образования по гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся  в свете современных технологий;

зучение и обобщение интересного опыта работы классных  руководителей учреждений образования  по гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся.

09.40–09.50 Регистрация участников районного методического                      объединения.

09.50–10.00  Ознакомление с планом работы районного методического                       объединения

                       Король Е.В., методист ГУО «Воложинский районный      учебно-методического кабинет»

 

Практический блок

10.00–10.15 Презентация работы государственного учреждения образования «Дорская   средняя  школа» по гражданско-патриотическому воспитанию

Заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Дорская   средняя  школа» Очтов Сергей  Владимирович

10.15–10.35  Презентация работы музейной комнаты «Живая история»

Учитель историии ГУО «Дорская   средняя  школа» Усова Анна Александровна

10.35–11.15  Посиделки «Калі ласка, у матчыну хату»

Классный руководитель 1 класса Новик Марина Александровна, классный руководитель 2 класса Алешко Галина Степановна, классный руководитель 8 класса Артюкевич Наталья Ивановна ГУО «Дорская   средняя  школа»

11.15–11.45 Квиз  с участниками методического объединения «Моя Воложинщина»

Классный руководитель 10 класса Кобзарь Елена Владимировна ГУО «Дорская   средняя  школа»

 

Учебно-методический блок

 

11.45–12.00  Приобщение  учащихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям

Руководитель методического объединения классных руководителей  ГУО «Ивенецкая  средняя школа» Лапуцкая Ольга Ромуальдовна

12.00–12.15 Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством использования современных ИКТ  во внеурочной деятельности.

Руководитель методического объединения классных руководителей  ГУО «Раковская средняя школа» Василевская Анастасия Ивановна

12.15–12.30 Современные воспитательные технологии в формировании потребности ведения здорового образа жизни.

Руководитель методического объединения классных руководителей  ГУО «Пугачёвская средняя школа» Малинина Вероника Петровна

  12.30 – 13.00 Подведение итогов.

                         Рефлексия, обмен мнениями.

свернуть

Прэзентацыя работы музейнага пакоя "Жывая гісторыя"

30.11.2022

Музейны пакой адкрыты 8 мая 2015 года

 

Генацыд  беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны

Гістарычная даведка: Шэраг карных аперацый правялі фашысты на акупіраванай тэрыторыі. Адна з іх пад кодавай назвай “Герман” была накіравана супраць партызан і мясцовага насельніцтва ў Валожынскім, Івянецкім, Любчанскім і Навагрудскім, Юрацішкоўскім раёнах праводзілася з 1 ліпеня па 11 жніўня 1943 года. Маючы колькасную перавагу, гітлераўцы шчыльна блакіравалі раён аперацыі. Садысты батальёна СС Дырлевангера, паліцэйскія батальёны і групы СД гвалтавалі, а потым вешалі або расстрэльвалі дзяўчат і маладых жанчын, спальвалі вёскі разам з жыхарамі...

... На світанні 23 ліпеня 1943 года фашысцкія карнікі акружылі ўсе вёскі Доршчыны. Фашысты і іх паслугачы зганялі людзей у Дорах у царкву, у Сярэднім Сяле – у свіран, у Лапіцах – у гумно... Разнесліся па наваколлі трывожныя, мерныя гукі звона Дорскай Святой Пакроўскай царквы – і пачалося катаванне. У вокны царквы паляцелі гранаты, разанулі аўтаматныя і кулямётныя чэргі, ударылі вінтоўкі, успыхнула, як свечка, царква, наваколле ахутаў дым пажараў... Плач, стогн, праклёны... У агні царквы, у нечалавечых пакутах загінула 146 чалавек, з іх 36 дзяцей.

У гэты страшэнна-трагічны дзень загінула на Доршчыне ад рук фашысцкіх катаў 308 душ старых, маленькіх дзяцей разам са сваімі мацяркамі...

Слабада – 60 хат, 10 мірных жыхароў

Лапіцы -  спалена 125 чалавек

Дубоўцы – 20 хат, 55 жыхароў (з іх 15 дзяцей)

Нелюбы – 13 сядзіб, забілі двое мірных жыхароў

Нелюбы – 13 сядзіб, забілі двое мірных жыхароў

Сярэдняе Сяло – 46 сядзіб, 70 жыхароў (з іх 35 дзяцей)

 

Жывая  гісторыя

Успаміны сведкаў трагічных падзей

на Доршчыне 23 ліпеня 1943 года

Макрыцкі Антон  Нікадзімавіч (1927–2019г.ж.) в. Макрычаўшчына

“Я накануне цялё павеў, так і застаўся жывы. Тады трэбы было здаваць немцам каму цялё, каму свінчо, каму барана ці авечку.

У нас дзеўка служыла з Гінтаўшчыны, красівая была, другі год служыла – забілі. Валодзя яшчэ быў – і яго забілі.

Дык вот брата майго забілі, дзве сястры і матку. У Грышчука, праз дарогу хата – пяць чалавек забілі. Вот якая работа была.

У нас свінні вялікія былі. Павал Грышчук думаў, што свіней страляюць, дык дзеці галосяць, а гэта людзей, сям’ю ў суседзяў стралялі. Гвалту было ў хаце. А тады да Грышчука перайшлі, там стралялі. А  Павал, есці якраз зрабіў. Думае пайду ў гумно, гарэлкі паўшклянкі вып’ю, смачней з’ем, але пачуў, што бухкаюць там, б’юць. А праз сцяну ад яго брат жыў. Міхаліна (братавая) хлеб мясіла. Павэл ей кажа: “Міхаліна, уцякай, б’юць”. Дык яна як была рукі ў цесце і пабегла ў лес. Дык вот, каб не пайшоў па гарэлку, дык і яго б забілі і Міхаліну забілі. Хто ўспеў выкаціцца ў лес, пад рэчку, дык і застаўся.

Гэта ўсё было ў 43 гаду, у юлі месяцы, 23 юля. Вярнуўся ў вёску…

…Курэла тут раніцай. Назаўтра сабраліся, выкапалі траншэю за вёскай, цэбрам знасілі ўсе костачкі і што засталося... пахаранілі.

Гады праз тры памятнікі парабілі. Хадасёвы, Кавалёвы – перахаранілі сваіх на магілкі ў Пяршаях, а праваслаўных – у Дорах на магілках.

Я тады ў дзядзькі ў Сугваздах жыў. А затым цётка мяне гадавала. Вот якое было гора...”

  Мянцюк (Новік) Яўгенія Паўлаўна (1920–2022 г.ж.)

“У  час пажару я ў Дорах была, мы на хутары жылі.

... Уцяклі мы, яны прыйшлі як бы надвечар, запалілі былі Нелюбы, а тады Сярэдняе Сяло. Мы відзім едуць ужо немцы на конях і мацыклетах у бок Сярэдняга Сяла. На конях у жыце шукалі людзей. Ужо калі знойдуць, калі ты хаваешся ў гэтым жыце, дык заб’юць, застрэляць.

Некаторыя ўжо хавацца ішлі ў лес. А мой папка быў, мама яшчэ жывая і сястра меншая была пры нас.

Дык мы кажам: “Папка, можа каб і мы ў лес”. А ён адказаў: “Дзе мы будзем, там і вы будзеце”.

…раніцай да нас пастукаліся. Царква ўжо гарэла. Папку забралі. Папка запрог каня, бо сказалі. Карову прывязалі, свіню на воз паклалі. Маму, я чую, забіраюць. А мяне мама падушкамі накрыла. Я да сцяны прытулілася, а мама мяне гэтак падушкамі. Меншая дык у падпечак схавалася, малая пачула і залезла туды.

…Я тады віжу, ён запаліў хлеў, салому ўзяў запаленую і гумно ідзе паліць. Я тады цераз акно на жыта, ведама ж на хутары жылі. А дождж так ліў, так ліў... Вот ён увідзеў, гэты ўкраінец, што я ўцякаю кажа: “Дзетачка мая, што табе схапіць?”. Кажу: “ Там боцікі мае стаяць”. Дык ён даў мне кажушок мой, хай, кажа будзе табе на памяць. А гэна малая тожа цераз акно і яна да мяне ў жыта. Я тады хацела ляцець за таткам і за мамай. Але ён нас усе ў грудзі стукае – не ідзіце, бо ўб’е вас немец. Вот мы засталіся ў жыце. Дождж. А пулі як дадуць зверху, як боб. З дарогі ад Сярэдняга Сяла стралялі. Але ж відзіш – у нас не дало.

– Дык вот, мы сядзелі, плакалі цэлы дзень, бо ён нам сказаў – не ляціце за бацькамі, бо вас заб’юць. А вы пойдзеце туды далей, на Шыраі, хутаркі там. Мы гэных хутаркоў паліць не будзем. Цетка там наша жыла.

Татка скаціну як пагнаў, да Дор гнаў. А яму кажуць уцякай, паб’юць, дык ён у гумно да Капусты. Мне мужыкі нейкія расказвалі, што ў гумне мех дабра быў. Гумно як палілі, дык гэты мех на яго зваліўся.

Галава обгарэла, ногі... а тулава засталося. А маму забілі ў Трамбіцкага ў хаце. Ужо ж цэрква гарэла, дык астальных у хату сагналі. Бруй уцек, праз акно, яго параніла ў руку і шчаку, дык ен расказваў. Маму і другіх жанчын сагналі, загадалі стаць на калені і з кулямета... а ён уцек, праз акно.

– Тады, можа за тыдзень, вышлі жыта жаць.

Мы ўжо рады былі, што будзем з хлебам...”

Грышэль (Новік) Еўдакіі Аляксандраўныакавік 1930–лістапад 2020 г.ж)

Царква была старая – 170 гадоў. У 1939 годзе рамонт зрабілі. Страху замянілі, пафарбавалі. У самой царкве пераслалі падлогу.

23 ліпеня (1943 г.) зазванілі званы ў царкве. Немцы пабяжалі ў канец дзярэўні. Другія сталі ламацца ў дзверы, таму што жанчыны не паспявалі падняць сонных дзяцей. Калі ўварваліся ў памяшканне, яны сталі выганяць усіх: старых, дзяцей. Гналі ў царкву.

Абразоў у царкве было многа. Святыя глядзелі на нас сваімі вачыма. …Я не разумела, што нас збіраюцца забіваць.

У маёй сям’і загінула чатыры душы –  гэта два маіх браты, сястра і бабушка. Яны выганялі ўсіх на вуліцу і гналі ў царкву. Хто не мог устаць з ложку быстра, тых забівалі. Наша бабка ўстала неяк і пайшла куды загадалі. А ў суседзей, у іх было шасцёра дзяцей, бабушка спала з малым унукам, а ў калысцы ўнучка – не устала, і немец забіў гэтыя тры душы. А маці і трое дзяцей пагналі у цэркву.

Потым прыйшлі ўтрох, сталі выбіраць яшчэ вот такіх ужо гадоў пад 60. Некалькі чалавек узялі, ну і затым маткі сталі прасіць аднаго немца, каб узялі на работу нас. Немец падышоў, паглядзей, што мы малыя. Нам было па 12-13  год. Ён пакачаў галавой і гаворыць: “Не, я не вазьму, таму што малыя яшчэ”. Ну і маці сталі прасіць – мая маці таксама: “Ну вазьмі, вазьмі на работу”. Немец гаворыць: “Малая яшчэ”. А затым пацікавіўся, колькі мне гадоў. Мама гаворыць: “16! Яна ўмее ўсё рабіць, усё будзе рабіць, што скажыце”. І ён забраў нас, 6 чалавек.

жанчыны сталі прасіць, каб узялі на працу разам з дзецьмі. Немец ім і кажа: “Матка без дзяцей ідзі, а з дзецьмі не“. Як жанчыны не ўпрашвалі, немец усё аднекваўся.

 З успамінаў Юліяна  Рудовіча:

“Сказалі ўсім ісці ў царкву, памаліцца богу, і нас адпусцяць дамоў. У царкве немец падышоў да мяне: “Аддай кіндэр матцы, а сам – вэк”. Узяў за каўнер і выкінуў на двор. І усіх, хто не з дзецьмі,– выходзь!  хто кіне дзіця, у царкве кіне – можа выходзіць!

Пушчалі, пушчалі, хто кіне... Але ж не кожная маці так можа здзелаць.

Ну, мая не кінула, не кінула... Не знаю... Але нехта павінен у жывых астацца, калі так, праўда ці не?

Калі так, нехта павінен жыць астацца! А мая  не захацела, асталася з малым.

Немцы царкву падпалілі, мы ўсе, каторыя на двары, чуем, як людзі там лётаюць. З кулямётаў усіх перарэзалі – агонь толькі...”

 

 

Надпіс на помніку

Семья Юльяна РУДОВИЧА

Жена Мария Ж.35л.

Сын Миzаіл Ж. 6 л.

Трагическая смерть

 

Я з вогненнай вёскі…/ Алесь Адамовіч, Янка Брыль,

Уладзімір Калеснік. –  Мн.: Маст. літ., 1983 г. с. 413

 

 Гістарычная даведка:  У   Нацыянальнай бібліятэкі захоўваецца “Описание церквей и приходов Минской епархии.  Минск 1879 год”    Вось аб чым сведчыць архіў                 

Село Доры... во втором благочиннейшем округе...

В визит книге за 1773г... находится запись о построении в том году селении Доры церкви... в воеводсве Минском и Митрополии Киевской.

... во имя Покрова – Присвятейшей Богородицы существует и в настоящее время. Зданием она деревянная, в форме предолговатого креста, с фронтальною колокольную башней и одним открытым куполом над среднею частью церкови, кровля на куполах железная, а на самой церкви гонтовая, покрашенная масляною краскою. Здание находилось в довольно прочном состоянии.   Предалтарный иконостас состоит из 13 икон, расположенных в одном ярусе; покрашен белилами, а рамы и карнизы позолочены.

...в колокольне устроеном во фронтальной части церкви, имеются четыре колокола: в 5, 1,5, 1 пуд и 20 фунтов.  .

В приходе 14 селений: Доры, Заречье, Среднее Село, Нелюбы, Романовщина, Слабода, Лого-вое, Сульжицы, Дубовцы, Задорожье, Шараи, Ла-сокин, Макричевщина и Мнишаны. Мнишаны от церкви в 4-х верстах, самый дальний пункт прихода. Всех прихожан мужск 612, женс 648 душ.

…При сей церкви существует церковно-приходское попечительство и штатное народное училище, при посредстве коего процент грамотности между прихожанами возрос да 15 процентов.

 

ПАМЯЦЬ  АБ  ВАЙНЕ

  Смуткуючая Маці  1957 г.     

 

Мемарыяльны  комплекс “Загінуўшых чакаюць вечна...” 

Аг. Доры. Адкрыты 2 жніўня 1991 года.

 

 

У аснову мемарыяла пакладзена скульптурная кампазіцыя Мікалая Кандрацьева “Загінуўшых чакаюць вечна...” 1976 года. (арыгінал у дрэве захоўваецца ў Беларускім Дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны). Архітэктары мемарыялу Вольга Ладыгіна і Станіслаў Федчанка.

Кампазіцыя мемарыяла ўключае тры аб’яднаныя часткі: на невысокім пастаменце валуны, бронзавыя вянкі і пліты з прозвішчамі жыхароў нашай мясцовасці, якія не вярнуліся з франтоў Вялікай Айчыннай вайны. Скульптуры  жанчын каля сімвалічнага фундамента царквы ў імя Покрыва Прасвяцейшай Багародзіцы.

 Былы хутыра Лапіцы.

 Скульптурна-архітэктурная кампазіцыя з імёнамі 125 чалавек, якіх спалілі 23 ліпеня 1943 года ў гумне на хутыра Лапіцы. Адкрыта ў 1992 годзе. Аўтар Валерый Сямёнавіч Прыходзька.

 Абеліск в. Сярэдняе Сяло. Адноўлены ў 2010 годзе.

23 ліпеня 1943 года фашысцкія карнікі і іх паслугачы сагналі жыхароў Сярэдняга Сяла ў свіран і спалілі зажыва. У агні, у нечалавечых пакутах загінула 70 чалавек.

 

       Аграгарадок Доры брацкая магіла на могілках. Пахаваны воіны 183-га запаснога палка і 18-га асобнага санітарнага батальёна. Загінулі ў в. Слабада ў ліпені 1944 года пры вызваленні Валожынскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У 1951 годзе астанкі салдат перазахавалі на Дорскіх могілках.

Сціплы помнік з чырвонай зоркай. Невялікі медальён з выявай Мікалая Аляксандрава.

 

Імёны загінуўшых:

Аляксандраў Мікалай Аляксандравіч, капітан, загінуў 16.07.1944 г.

Бялугін Павел Васільевіч, радавы, памёр ад ран 06.07.1944 г.

Лоцманаў Мікалай Аляксандравіч, радавы, п/п 31790, загінуў 23.07.1944 г.

Шашко Л.А., радавы, загінуў у 1944 г.

свернуть

Фальклорнае свята "Калі ласка, у матчыну хату!"

30.11.2022

Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Дорская сярэдняя школа"

Падрыхтавалі: Галіна Сцяпанаўна Алешка, Марына Іосіфаўна Новік, Наталля Іванаўна Арцюкевіч 

Калі ласка, у матчыну хату

МЭТА: садзейнічаць асэнсаванню маладым пакаленнем духоўнай спадчыны, якую пакінулі нашы дзяды і прадзеды;

ЗАДАЧЫ:

 • Фарміраванне ў вучняў цікавасці да гісторыі нашых продкаў, у першую чаргу да побыту і культуры, да беларускіх народных традыцый;
 • Паглыбленне і пашырэнне ведаў школьнікаў па фальклоры, этнаграфіі, народным мастацтве, літаратуры, музыцы;
 • Фарміраванне эстэтычнага густу, творчага падыходу, ініцыятыўнасці;
 • Выхаванне любові да традыцый свайго народа, гісторыі

 

ХОД МЕРАПРЫЕМСТВА

 

1-шы вядучы:

Добры дзень, людзі добрыя!

Маладыя – модныя!

Пажылыя – мудрыя!

Добры дзень, людзі цудныя!

Рады вас усіх вітаці

І ў госці запрашаці!

 

2-гі вядучы:

Бо мы з таго самага краю,

Зямля, што паданні збірае.

Наш край – бы чароўная казка,

Прыходзьце да нас, калі ласка!

 

3-ці вядучы: Наша хата – святліца

Запрашае гасцей падзівіцца,

Бо мае вялікае яна прызначэнне –

Сабраць нашу творчасць, і наша натхненне,

І талент вялікі, і мудрасць народа.

Гучыць меладычная музыка

1-шы вядучы:

Дарагія госці, сябры! Сёння мы разам з вамі адправімся ў цікавае падарожжа па краіне нашых продкаў. Бязмежнымі палямі, лясамі і балотамі раскінулася Белая Русь. Сярод гэтай маляўнічай прыроды вырасталі маленькія вёсачкі з драўлянымі вясковымі хаткамі. Завітаем і мы з вамі на вясковую сядзібу.

2-гі вядучы: Хата для селяніна была не проста дахам, пад якім ён хаваўся ад холаду і непагадзі, гэта была абжытая прастора, дзе праходзіла жыццё.

 

3-ці вядучы:       Дом, хата, сядзіба… З імі звязаны і ад іх залежыць лёс чалавека. Дом – гэта той неабходны прытулак, і ён заўжды будзе родным.

Хай будуць сцежкі невядомы

Бядзе і гору ў той дом,

Што мы завём бацькоўскім домам,

Што хатай матчынай завём.

 

Танец «Падыспань»

Дзяўчынка мяце венікам падлогу ад парога. Уваходзіць дзядуля

Дзядуля: Унучачка, ад парога хату не мятуць.

Унучка: Ай, ці так ужо важна, як месці, галоўнае ж, каб чыста было, бо сёння ж, дзядуля, да нас прыйдуць хлопцы і дзяўчаты на вячоркі.

Дзядуля: Яно так, унучачка, але ж хіба бабуля табе не казала, што парог у хаце – месца незвычайнае, з ім звязана мноства народных звычаяў, абрадаў і прыкмет. Парог лічыўся ў народзе месцам, дзе жывуць душы продкаў, якія могуць уплываць на людзей, на іх здароўе, заможнасць, узаемаадносіны з іншымі людзьмі. З гэтым звязаны розныя звычаі, якія дайшлі да нас з часоў сівой даўніны. Найбольш вядомы з іх – гэта сядзенне перад парогам напярэдадні паездкі, падарожжа. Кажуць: прысядзем на дарожку. Абавязкова трэба маўчаць, гэтым мы звярталіся да свету продкаў, якія быццам дапамагалі ў дарозе. Вядома прыкмета, якая забараняла вітацца праз парог, бо гэта можа прывесці да спрэчкі. А яшчэ, чалавека чакала непрыемнасць, калі ён спаткнецца аб парог. Як бачыш, унучачка, парог займаў значнае месца ў жыцці нашых продкаў.

Унучка: А чаму ж ты сказаў, што ад парога хату не мятуць?

Дзядуля: Месці хату трэба да парога, як бы вымятаючы з хаты ўсё дрэннае. А хочаш, бабуля раскажа табе пра печ?

Бабуля: Печ займала важнае і пачэснае месца ў хаце. У ёй варылі ежу, на ёй спалі, адпачывалі, лячыліся. Печ абагравала сялянскую хату. Да печы адносіліся, як да жывой істоты, бо лічылася, што ў падпечку жыве добры дух – дамавік, галоўны абавязак якога – клопат пра дабрабыт сям’і. З печчу звязана шмат цікавых звычаяў. Кума, перш чым перадаць маці ахрышчанае дзіця, пасля вяртання з царквы абносіла яго тройчы вакол слупа печы, “каб дзіця любіла хату і трымалася яе”. У народнай медыцыне беларусаў быў вядомы прыём сімвалічнага “запякання” слабых, хворых дзяцей у печы. Дзіця захутвалі ў коўдру і трымалі некалькі хвілін у печы адразу пасля таго, як скончаць паліць. Лічылася, што пасля такога “запякання” дзіця набывала здароўе і сілу. З печчу звязана вельмі шмат прыказак. Напрыклад, у яе прысутнасці нельга было ўжываць непрыстойныя словы “Сказаў бы, ды печ у хаце”

Гаспадыня падыходзіць да печы і пачынае спяваць песню. Дзед дапамагае

 • А я ў печы не паліла, мілы мой, міленькі,

А я есці не варыла, голуб мой сівенькі.

 • Запалі, міла, навары, міла,

Запалі, о-ха-ха, чарнабровая мая!

 

 • Ой, не маю я здароўя, мілы мой, міленькі,

Ой, не маю я здароўя, голуб мой сівенькі.

 • Уставай, міла і вары, міла,

Уставай, о-ха-ха, чарнабровая мая!

 

 • А што ж табе наварыці, мілы мой, міленькі,

А што ж табе наварыці, голуб мой сівенькі.

 • Навары панцак, навары, міла,

Навары, о-ха-ха, чарнабровая мая!

 

 • На абед што будзеш есці, мілы мой, міленькі,

На абед што будзеш есці, голуб мой сівенькі.

 • Ой, булён, міла, калдуны, міла,

Калдуны, о-ха-ха, чарнабровая мая!

 

 • На вячэру што паставіць, мілы мой, міленькі,

На вячэру што паставіць, голуб мой сівенькі.

 • Ты спячы блінцоў, ты спячы, міла,

Ты спячы, о-ха-ха, чарнабровая мая!

 

 • І вячэраць сядзем разам, мілы мой, міленькі,

І вячэраць сядзем разам, голуб мой сівенькі.

 • Дранікі з квасцом, дранікі, міла,

Дранікі, о-ха-ха, чарнабровая мая!

Бабуля: Самым пачэсным месцам у хаце быў і застаецца ў наш час чырвоны кут, або покуць. Покуць – так называецца пачэснае месца ў хаце, не забытае Богам. Уверсе, пад самай столлю вісяць абразы, з выявамі Ісуса Хрыста і святых. Яны маўкліваю малітваю асвячаюць хату і жыццё людзей у гэтай хаце, на ўсёй сядзібе. Прыходзіла свята – Каляды ці Вялікдзень, і на покуці першы садзіўся гаспадар, а злева ад яго астатнія сямейнікі. І не абы як, а па старшынстве, спачатку дарослыя, а потым дзеці. Маліліся, успаміналі добрым словам дзядоў-прадзедаў, частаваліся.

Унучка: Дзядуля Сямён, а можна я стану на стол, каб выцерці пыл з акна?

Дзядуля: Не, унучачка. Стол у хаце лічыўся амаль што свяшчэнным, бо думалі, што праз стол у чырвоным куце наладжваецца сувязь з Богам, з небам. Святасць стала вызначалася яшчэ і тым, што на яго клалі самае дарагое – хлеб, свянцоныя свечкі, святую ваду. На стол ніколі не клалі шапку, грэбень, ключы ці сумку, не трымалі нож. На стол нельга было пускаць кошку ці поўзаць маленькае дзіця. А сядзець ці стаяць на стале лічылася вялікім грахом, бо стол быў свяшчэнны.

Унучка: Бабуля Галя, а што гэта ты робіш?

Бабуля: Даўным-даўно ўсе жанчыны ў хаце былі папрадухамі: маці вучыла прасці дачку, бабуля – унучку. Аднавяскоўцы збіраліся на вячоркі, дзе праліся не толькі ніткі, але і песні, і прыпеўкі. Моладзь весялілася, спявала, скакала.

Глянь, унучачка, госці ідуць!

Госць 1: Добры дзень, даражэнькія гаспадары! Весялосці вам і радасці, бабка Галя і дзед Сямён!

Госць 2: Мір вашаму дому, быць пірагу ядому!

Госць 3: Даўно да вас збіраліся, ледзь-ледзь выбраліся.

Госць 4: Палотны пабялілі, уборы пашылі, квасу наварылі – усё парабілі і ў дарогу.

Госць 2: А ці знойдзеце вы для нас, паважаныя гаспадары, месцейка ў сваёй хаце? Ды добрае слоўца?

Бабуля: Добры дзень, госцікі! Калі ласка, у хату да нас просім. Госць у хату – сонца ў хату.

Дзядуля: Добры вечар усім вам! Бачыць вас у нашай хаце мы заўсёды рады. Чакалі вас з унучачкай, ледзь дачакаліся!

Бабуля: А што ж у вас хлопцаў не густа?

Госць 4: А навошта нам хлопцы? Хопіць аднаго кавалера – дзеда Сямёна. (спявае прыпеўку)

А наш дзед – маладзец, хоць і лысаваты,

Учоба бабку Марылю праводзіў дахаты.

Дзядуля: Ах, весялухі, праходзьце хутчэй, масціцеся, дзе каму зручней.

Бабуля: Вось і добра, што ўсе сабраліся разам. Нездарма кажуць: “Адпачынку – хвілінку, а справе – час”. Ёсць у мяне, мае харошыя, справа неадкладная. Трэба вось гэтыя ніткі зматаць у клубкі. Бярыцеся за справу! А каб весялей працавалася, давайце заспяваем песню!

Змотваюць ніткі

Песня “Сёння ў нашай хаце свята”

Госць 5: А я сёння, ідучы да вас, загадкі прыпасла. Ці згодны вы, бавячы час за работаю, іх адгадаць?

Госц 2: А калі вы не зможаце, то нашы госці дапамогуць. Усе загадкі будуць звязаны з хатай.

Госць 5

 • У кутку барада на кійку (Мятла)
 • Дзве сястры адна на адну глядзяць, а разам не сыйдуцца (Столь і падлога)
 • Сярод хаты стаіць дзед гарбаты (Печ)
 • Расцілі, збіралі, тапталі, ткалі

І на стол заслалі. (Абрус)

 • Пер'я наелася, у кашулю адзелася

     І стаіць у ахвоту начная істота,

     Ляжыць - дзе і ты. Чатыры рукі і два жываты. (Падушка)

 • Стары згорблены дзядок мае доўгі паясок,

Пхне перад сабой лясок і кладзе снапок. (Серп)

Госць 4: А я прапаноўваю вам загадкі-жарты

 • Несла гаспадыня ў кошыку 10 яек, а дно ўпала. Колькі яек засталося? (Ніводнага, усе разбіліся)
 • Што спачатку гаспадыня робіць з гаршком, калі пачынае варыць абед? (Глядзіць у яго)

Госць 3: А я хачу прапанаваць вам хуткавымаўлянкі

 • Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаворваў, дагаворваў ды загаварыўся.
 • Бульба з булкай біліся, біліся, бульба булцы як дала, булка сплюшчылася.

 Бабуля: Ой, якія вы тут усе кемлівыя, разумныя, працавітыя!

Госць 4: Мы – такія. Ой, павесяліцца хочацца.

 Дзядуля: А можа вы, дзяўчаты, і прыпеўкі ведаеце? Паспявайце, калі ласка!

Мяне мама нарадзіла,

Белым шоўкам спавіла.

Ручак, ножак не сціскала,

Каб танцоркаю была.

 

Ці я ў мамкі не дачка,

Ці я не дачушка?

Хоць малая я расточкам,

Але ж весялушка.

 

А ў нашае Алёны

Завушніцы ды зялёны.

Па чатары ды па пяць

За вушамі бразгацяць

Я надзену чаравікі,

Пайду на гулянне.

Эй, гармонік, заіграй

Пра маё каханне.

 

На стале стаіць талерка,

А ў талерцы – ножыкі.

Нашы хлопцы задаюцца,

Як у полі вожыкі.

 

Вечарынка ў нашай хаце,

Стаяць хлопцы ля сцяны.

 • Чаму хлопцы не танцуюць?
 • У іх парваныя штаны.

 

Мы прыпеўкі вам спявалі,

Каб смяяліся ўвесь час.

Калі мы вам да спадобы,

Запрашаем усіх да нас.

 

Будзем рады мы сябрам,

Пачастуем ласкай.

Няхай сонца свеціць вам,

Як у добрай казцы.

 

Дзядуля:

Ой, дзяўчаткі вы мае, сыраежачкі.

Пасаліў бы я вас – няма дзежачкі.

 

Бабуля: Якія вы малайцы! А ці ўмееце вы скакаць полечку? Тады паскачыце і мы з дзедам маладосць успомнім.

Танец “Полька”

 

Госць 2: Ой, ужо і пеўні заспявалі на плоце, пара па хатах.

Госць 3: І праўда, засядзеліся мы не на жарт.

Госць 1Гаспадынька, дзякуем за ўсё: і за вяселле, і за пачастункі.

Госць 4: Жадаем мы, каб усё ў вас было добра!

Бабуля: Шкада развітвацца. Дык мо паспяваем напаследак?

Спяваюць песню “Чаму ж мне не пець”

Дзядуля: Цудоўнае атрымалася сёння ў нашай хаце свята. А ці спадабалася вам у нас? Дык прыходзьце да нас часцей.

Бабуля:

Не абыходзьце нашага парога,

Калі будзе ісці побач ваша дарога.

Частавалі, чым мелі, весяліліся, як умелі.

1-шы вядучы:

Мы дзякуем усім, хто завітаў у нашу хату, каб зазірнуць у мінулае нашай старонкі.

 

2-гі вядучы:

Часцей азірайцеся, сябры, назад, у мінулае, каб не пагасла свечка на покуці, каб лягчэй было ісці наперад, у будучыню.

 

3-ці вядучы:

Няхай шчасце будзе не выпадковым, а частым госцем ў вашай хаце. Давайце жыць у міры і згодзе пад шчаслівым дахам нашай Беларусі.

Танец “Карапет”

Унучка:

Зараз 21 век пануе,

Тэхніка паўсюль працуе,

Але мы самі пячом каравай,

Каб госці лепш палюбілі наш край.

Дзядуля:

У нашай хаце існуе цудоўны звычай – вітаць гасцей хлебам-соллю, які падаюць на ручніку. Ручнік – сімвал чысціні, цяпла беларускай зямлі і роднай хаты.

 

Бабуля:

Шчодрым дамашнім богам

Ляжыць на стале маім бохан –

Па зярнятку з вякоў назапашаны,

У дзяжы ліхалеццяў заквашаны.

 

Унучка:

Лусту хлеба кладу на настольніцу

Запрашаю усіх: ешце, колькі хочацца.

 

Бабуля:

Калі выпадзе з рук – абдзьмухніце,

Не кідайціся ім, не тапчыце,

Кожную крошку яго беражыце.

 

Дзядуля:

Каб ён вечна вам пах родным полем,

Баравінай, зялёнай лагчынай

І рукамі матулі… Айчынай!

Дзеляць каравай і частуюць ім гасцей

Дзеці спяваюць песню “Бывайце здаровы, жывіце багата”

свернуть

Доклад: «Современные воспитательные технологии в формировании потребности ведения здорового образа жизни»

30.11.2022

Подготовила   Малинина В.П. руководитель МО классных руководителей ГУО «Пугачёвская средняя школа»

Здоровый образ жизни – это реализация комплекса действий во всех основных формах жизнедеятельности человека: трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой. В немалом количестве болезней виноваты не природа, не окружающая среда и общество, а только сам человек, являющийся частью этой природы и этого общества.

В современной педагогической науке накоплен богатый опыт теоретических исследований по проблеме формирования здорового образа жизни подростков, построенных на разнообразных научных подходах. В существующих теориях можно выделить два основных подхода к процессу формирования здорового образа жизни учащихся:  организация здоровой жизнедеятельности отдельных социальных групп педагогическими средствами  и организация здорового поведения, формирование гигиенических привычек.

У подростков большую интенсивность приобретает процесс формирования социальных аспектов здорового образа жизни обучающихся. Значительное место среди теорий занимают теории, нацеленные на построение целостных педагогических систем, проектирование новых образовательных моделей, что существенно обогащает теорию проектирования и управления педагогическими системами [5].

Большие возможности в формировании ЗОЖ имеются у школы. Педагогическая технология формирования здорового образа жизни у школьников базируется на трёх важнейших принципах:

Принцип вариативности;

Принцип гибкости;

Принцип открытости.

   Технологии формирования потребности в здоровом образе жизни

Выделяются формы сохранения и укрепления здоровья обучающихся – это консультации, беседы, инструктажи, тренинги, семинары-практикумы, дни открытых дверей, конференции и др. Наиболее приемлемыми в процессе сохранения и укрепления здоровья являются продуктивные методы: воздействие на эмоциональную сферу школьника; пробуждение стратегического и критического мышления; результативность культурных и образовательных процессов[]. Для использования широкого спектра методов и технологий в настоящее время в содержании учебного процесса предусмотрено ряд дисциплин: валеология, ОБЖ, физическая культура, а также в ходе внеклассной работы используются различные формы и методы по формированию ЗОЖ школьников.

Важным аспектом деятельности школы является организация свободного времени подростков, поскольку бессодержательный досуг является ведущим фактором риска в развитии злоупотребления подростков алкоголем, приобретении других порочных привычек. Для оказания помощи подросткам в организации досуга необходима своеобразная и яркая реклама деятельности кружков, секций, клубов, детских и юношеских организаций, чтобы дети могли выбрать занятие по душе. Педагогу важно знать интересы, склонности и увлечения детей, чтобы помочь организовать содержательный досуг [6].

В настоящее время в становлении потребности в здоровом образе жизни подростков большую роль играют формы и методы работы педагога в рамках так называемой здоровьесберегающей среды образовательного учреждения [7]. В понимании сущности здоровьесберегающей среды необходимо учитывать тенденцию, по которой базовое для нее понятие здоровья рассматривается в единстве физической, психической и духовной составляющих. Согласно этой тенденции, предметом здоровьесбережения в образовательном учреждении следует считать баланс хорошего физического состояния школьников, их психического равновесия и духовного благополучия.

Здоровьесберегающий педагогический процесс в школе в широком смысле слова – процесс воспитания и обучения учащихся в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение физического, психического и социального благополучия ребенка. Здоровьесбережение и здоровьеобогащение – важнейшие условия организации педагогического процесса в современной школе. В настоящее время большинство подростков превосходно знающие о вредных свойствах табака и алкоголя и о риске развития злокачественных опухолей, возникающих при их употреблении, продолжают сознательно курить и употреблять алкоголь. Именно поэтому перед каждым педагогом и воспитателем остро стоит задача вести непрерывное валеологическое образование населения, начиная с самого раннего возраста. Одной из функций социальной педагогики является вапеологическая, включающая просветительскую работу в семье, разъяснение влияния личного примера родителей, их образа жизни на дальнейшую судьбу ребенка – это обязанность каждого педагогического работника. Именно школа может на современном этапе обеспечить систему образовательных мер, направленных на формирование здорового образа жизни подростков.

 Методы формирования потребности в здоровом образе жизни у детей и подростков.

Итак, здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в целом. Вот почему так необходима и образовательная и воспитательная деятельность школы в целом и социального педагога в частности по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Социально-педагогическая работа для повышения потребности в здоровом образе жизни у подростков Для повышение уровня потребности в ЗОЖ у подростков рекомендуется организовать систему лекций, бесед и консультаций, направленных на повышение сознательности подростков в сфере здорового питания и т.д. Также необходимо организовать несколько родительских собраний, на которых будут проведены тематические беседы на темы направленные на повышение потребности в здоровом образе жизни у подростков под воздействием семейного воспитания.

В качестве практического мероприятия предлагается внедрение следующей программы рассчитанной на 6 месяцев. Целью данной программы является повышение граммотности подростков в сфере здорового образа жизни. Преодоление мифов о здоровом образе жизни и развитие навыков самоорганизации с целью дальнейшего формирования потребности в здоровом образе жизни. Задачи программы:

    совершенствование культуры здорового образа жизни подростков и их родителей;

    повышению мотивации учащихся к занятию физической культурой и спортом;

   развитию работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности;

   формирование корректного восприятия понятия "здоровый образ жизни" с исключением мифов и заблуждений.

Предложенная ниже программа включает в себя как занятия в рамках учебных дисциплин, так и внеклассные мероприятия и родительские собрания.

Структура программы:

1.Здоровый образ жизни в семье

1.1 Провести анкетирование подростков на тему соблюдения здорового образа жизни в семье. Для анкетирования лучше всего использовать опросники, представленные в приложении 3.

1.2 Провести анкетирование родителей по методике "Анкета для родителей "Условия здорового образа жизни в семье" (приложение 4)

1.3 Проведение тематических бесед с родителями о здоровом питании, о вреде алкоголя и табакокурения в семье.

 1. Буду здоровым!

2.1. Вводное занятие. Познакомить подростков с определением "здоровый образ жизни". Обсудить проблему укрепления здоровья людей и продления их активной жизнедеятельности. Подвести к самостоятельному выводу о том, что только сам человек формирует свой здоровый / нездоровый образ жизни. Побудить учащихся к размышлению о состоянии своего здоровья. Провести предварительное тестирование по здоровье сбережению.

2.2. Среда жилого помещения. Помочь школьникам выяснить, как влияют города, предприятия города, жилые помещения на состояние здоровья человека, как избегать негативного влияния поселений на организм. Используя фотографии, слайды, рисунки и схемы с изображением различных поселений и городов, таблицы, раскрыть эволюционные истоки появления жилища человека. Причины перехода человека к наземному образу жизни. Значение растений в городе. Зонирование города. Проблема мусора в городах и возможности ее решения. Способы защиты воздушной среды от загрязнения автотранспорта. Формирование городского ландшафта.

2.3. Культура питания. Принципы рационального питания. Значение фруктов и овощей в питании человека. Лечебное питание и голодание. Правила домашней диетологии. Встреча с врачом – диетологом во внеурочное время.

 1. Духовное здоровье.

3.1. Психика и здоровье. Основы психического здоровья. Механизмы психической защиты. О правильном соотношении переживаний и конкретных действий. Влияние эмоционального состояния на ритм сердца. Поведение человека в экстремальных ситуациях. Встреча с сотрудником МЧС.

3.2. Лечение музыкой. Выяснить влияние классической и рок-музыки на настроение, работоспособность, здоровье. Прослушивая музыкальные произведения, подростки описывают свое эмоциональное ощущение, состояние здоровья. Школьники, умеющие играть на различных инструментах, помогают учителю в воспроизведении музыкальных композиций.

3.3. Влияние нецензурной брани на психическое и физическое самочувствие. Информирование школьников о влиянии бранных слов на человека, животных, растения, воду, а также об истоках сквернословия. Учащиеся работают с интернетом и находят примеры для обсуждения по заданной теме. Заслушиваются и обсуждаются сообщения учащихся

3.4. Творчество и долголетие. Помочь учащимся выяснить причины ранней смерти, увидеть связь здорового, активного образа жизни с долголетием. На семинаре обсуждаются вопросы старения как процесса. Старения и эволюции человека. Биологические факторы старения (чрезмерное потребление соли, вредные привычки, наследственные болезни и др.). Старение и окружающая среда.

 1. Движение – это жизнь.

4.1. Жизнь в экстремальных условиях. Закрепить знания, что понимается под экстремальными условиями? Влияют ли они на здоровье человека? Почему, попав в экстремальные условия, не все люди подвергаются заболеваниям? Встреча с сотрудником МЧС.

4.2. Атлетическая гимнастика для юношей. Медосмотр. Проверка силы мышц (подтягивание на перекладине, упор углом, наклон вперед). Каждому подростку индивидуально подбираются комплексы упражнений и методики проведения занятий вклеиваются в дневники по самоконтролю. 4.3.Гимнастика для девушек. Подготовительный этап (упражнения без отягощений и упражнения с мячом). Основной этап (упражнения с легкими гантелями). Каждой школьнице подготавливается индивидуальный комплекс упражнений и методики проведения занятий вклеиваются в дневники по самоконтролю.

 1. Педагогический контроль.

5.1. Велосипедный поход по окрестностям города. Предварительно необходимо организовать подготовительную работу к походу. Которая включает в себя следующее: 1. Наметить маршрут. 2. Провести беседу на тему "Как сформировать рюкзак и выбрать необходимую одежду и предметы"; 3. Провести занятие на тему "Как установить и свернуть палатку и развести костер". 4. Проверить исправность велосипедов. При проведении похода школьники на практике применяют знания, полученные на занятиях.

      Для отслеживания результативности выполнения программного материала предполагаются различные виды диагностик: вводная – проводится в начале внедрения программы для выявления у учащихся уровня знаний; текущая – проводится на различных этапах обучения для оценки степени освоения программного материала; заключительная диагностика проводится после завершения всех мероприятий включенных в программу. В качестве ожидаемого результата внедрения предложенной краткосрочной программы является следующее: Осознание подростками необходимости вести здоровый образ жизни. Получение навыков способствующих росту потребности в здоровом образе жизни. Рост социальной ответственности и психологической грамотности с целью дальнейшей успешной интеграции в общество и социум. Формирование в семьях учащихся осознания и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. В качестве рекомендации предложено использование программы направленной на развитие потребности в ЗОЖ. Рекомендуемые в программе теоретические и практические занятия должны будут способствовать развитию у школьников сознательного отношения к занятиям физическими упражнениями, вырабатывать необходимые навыки самоанализа и являться обязательным условием повышения качества процесса формирования потребности в здоровом образе жизни.

    Литература

Туманян, Г. С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование – М.: Издательский центр "Академия", 2008.

 Назарова Е.Н.Здоровый образ жизни и его – М.: Издательский центр "Академия", 2014.

 Алифер, А. В. Валеологическое сопровождение образовательного процесса – Камышлов: КГПК, 2013.

Иванова С.Ю. Касаткина Н.Э. Формирование потребности студентов в здоровом образе жизни в процессе их обучения в вузе // Вестник Кемеровского государственного университета Выпуск № 2 (58) / том 2 / 2014 – С.91-95

Бикмухаметов Р.К. Физическое воспитание: учеб. пособие для педагогического колледжа / Р.К. Бикмухаметов. – Казань: РИЦ "Школа", 2010.

Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии – М.: "Академия", 2010.

 Михайлина М.Ю., Павлова М.А., Фролова С.В. Основы здорового образа жизни – Саратов: Научная книга, 2013 Источник: Нестерова И.А. Формирование потребности в здоровом образе жизни // Энциклопедия Нестеровых - https://odiplom.ru/lab/formirovanie-potrebnosti-v-zdorovom-obraze-zhizni.html

свернуть

Доклад: «Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством использования современных ИКТ во внеурочной деятельности»

30.11.2022

Подготовила   Гидлевская Л.С., руководитель МО классных руководителей ГУО «Раковская средняя школа»

Со временем перед системой образования поставлены новые приоритеты. При этом ведущей является подготовка молодого поколения, готового жить и действовать в информационном обществе, способного адаптироваться в быстро меняющемся социуме, стремиться к творческой преобразующей деятельности и выходу за пределы стандартного опыта. В соответствии с этим, педагогическая деятельность учителя должна быть направлена не столько на передачу учащимся конкретных знаний из различных областей, сколько на обеспечение условий для их самоопределения и самореализации, на гуманизацию, профилизацию и информатизацию образовательного процесса, на реализацию личностного подхода к обучению и воспитанию школьников.

Успешность работы учителя сегодня оценивается уровнем сформированности личностных качеств обучающихся, способных к самостоятельной творческой деятельности, владеющей современными информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ). Это обусловливается рядом факторов:

во-первых, человек, умеющий работать с необходимыми в повседневной жизни информационными системами и телекоммуникационными сетями, обладающий информационной культурой приобретает не только новые инструменты деятельности, но и новое мировоззрение;

во-вторых, владея опытом творческой деятельности, он находится в более выгодном положении по отношению к людям, которые пользуются стандартными, устоявшимися методами;

в-третьих, он способен повышать свой интеллектуальный уровень, развивать и внедрять прогрессивные технологии, саморазвиваться в любом образовательном направлении.

Только общество, состоящее из личностей, обладающих высоким творческим потенциалом и уровнем информационной культуры, может обеспечить себе достойные условия существования.

Исследования  ученых, направленные в последние годы на изучение возможностей использования информационно-коммуникационных технологий, выявляют их высокий потенциал в развитии творческой деятельности школьников, однако в образовательном процессе этот потенциал используется недостаточно активно. Причиной этому, на мой взгляд, является недостаточно эффективное применение учителями ИКТ в учебном процессе.

Применение ИКТ предоставляет обучающимся новые средства обучения и познания; открывает доступ к разнообразным источникам информации; дает совершенно новые возможности для реализации своих творческих способностей, обретения и закрепления различных навыков; позволяет реализовывать принципиально новые формы с применением средств мультимедиа и Интернет - технологий.

Я считаю, что можно достичь не только высокого качества знаний и оптимального уровня сформированности ИКТ компетенций обучающихся, но и в целом сформировать творчески активную личность обучающегося

- если создать систему непрерывного обучения ИКТ, предусматривающую как вертикальное, так и горизонтальное развитие компьютерной грамотности учащихся, позволяющую использовать информационные системы и телекоммуникационные сети в качестве средства развития творческой деятельности обучающихся;

- если системно применять на уроках и во внеурочной деятельности информационно-коммуникационные технологии (в том числе новые и сетевые);

- образовательная среда учебного заведения информационно насыщена, представляет собой единство учебной и внеучебной деятельности, создаются условия для творческого самоопределения и саморазвития учащихся;

- технология организации творческой деятельности построена на принципах личностно-ориентированного образования и имеет определенную структуру технологически последовательной системы форм, методов и средств, обеспечивающих деятельностное освоение содержания и непрерывное развитие творчества учащихся.

Важным компонентом образования и самообразования учащихся является широкое внедрение информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) как в традиционно организованный учебный процесс.

Для эффективного внедрения системы электронного образования нужно иметь необходимую материальную базу: современно оборудованные кабинеты, актовый зал, оснащенный мультимедиа проектором и ноутбуком,  компьютерные классы.

Электронные дидактические средства, созданные учителями, включают в себя структурированные блоки теоретического материала, рисунки, фотографии.

Педагоги должны активно и творчески используют уже разработанные ЦОР; создают собственные ЦОР и используют их в своей работе; привлекают других педагогов к этой работе, через демонстрацию собственного опыта. Нужно отметить постоянно возрастающее желание учителей планировать и проводить занятия с использованием ЦОР.

ИКТ используются для организации  воспитательной и самостоятельной работы учащихся. Дополнительные сведения познавательного характера способствуют активности учащихся, что, на мой взгляд, является решением основной проблемы в получении качественных знаний и важнейшим фактором для формирования творческого потенциала обучаемого. Особое внимание уделяю проектно-исследовательской деятельности учащихся, которая позволяет вывести каждого ребенка на индивидуальную траекторию развития. Я стремлюсь вовлечь в проектно-исследовательскую деятельность каждого ученика уже с 7 класса. Считаю, что исследовательская и творческая деятельность формирует в ребенке и ценностные ориентиры, и целевые установки, и умение самостоятельно трудиться, и добиваться цели, затем возникает рефлексия, мотивация, творческая активность. Главное – дать возможность каждому ребенку проявить себя и получить общественную оценку по итогам участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях.

Использование ИКТ возможно при кружковой работе. Выбор тем, изучаемых на занятии кружка, обусловлен динамичным развитием компьютерных технологий и необходимостью создания практически значимых информационных продуктов, работы учащихся имеют практическое применение.

Учащиеся  активно участвуют в школьных, районных и областных мероприятиях.

В результате деятельности педагогического коллектива, направленной на развитие творческой активности школьников, за последние три года наблюдается ежегодное увеличение количества обучающихся, проявляющих творческую активность и занимающих призовые места на научно-практической конференциях школьного и районного уровней.

Готовность и способность педагогов к эффективной работе с новыми информационными технологиями позволяет формировать творчески активную личность обучающегося, что выходит на основную цель работы учреждения.

свернуть

Доклад: «Приобщение учащихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям»

30.11.2022

Подготовила   Лапуцкая О.Р. руководитель МО классных руководителей ГУО «Ивенецкая средняя школа»

Сегодня важным является воспитание в детях доброты, ответственности за себя, своих близких, за свой жизненный выбор. Воздействуя только на ум ребенка, такой цели достичь невозможно. Необходимо призвать на помощь его чувства, затронуть его душу.

Общечеловеческие ценности – это нравственность и высшие идеалы жизни. Они воплощены в понятии духовной культуры.

Каждое общество создает свою специфическую систему ценностей, выражающую доминирующие интересы, цели, принципы этого общества. Ценности играют важную роль в формировании личности.

Традиция воспитания общечеловеческих ценностей своими корнями уходит в глубинные истоки человеческой культуры. В  нашей школе существуют различные формы урочной и внеурочной деятельности, направленные на приобщение учащихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям. Так, на протяжении многих лет сложилась добрая традиция навещать детей-инвалидов в ГУ «Ивенецкий  дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития» пред Рождеством, дарить им подарки, а затем собирать всех в актовом зале для просмотра пьес, которые  с удовольствием разучивают учащиеся нашей школы. Если продолжить разговор о традициях, то нельзя не вспомнить акции  «Доброе сердце», «Почитай старость—уважай мудрость», где ребята, оказывая посильную помощь, учатся сопереживать, сочувствовать, и как результат —получают моральное удовлетворение от содеянного, гордятся собой.

Урок  «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”,  мероприятия “Знаменитые люди Ивенца”, диспуты “Патриотизм: знак вопроса?” и “Мы на посту у памяти стоим” способствуют формированию у учащихся общечеловеческих и национальных ценностей через развитие творческих способностей, приобщают к национальной культуре как системе общечеловеческих ценностей, воспитывают интерес  и уважение к  культуре и истории  нашего народа.

Информационные часы «17 сентября — День народного единства в Беларуси», «Национальная библиотека—символ современной Беларуси, памятник нынешним поколениям и подарок потомкам», «Герб, гимн, флаг—символы независимой РБ», «Политика РБ по вопросам материнства и детства»,  «Гордость за Беларусь» формируют у учащихся чувство патриотизма, уважительное отношение к истории нашего прошлого, к национальному наследию наших предков, приобщает к национальной культуре как системе общечеловеческих ценностей.

Говоря о воспитании общечеловеческих норм морали, нельзя не сказать о чувстве патриотизма, которое так многогранно по своему содержанию, что не может быть определено несколькими словами. Это сложное личностное образование, в обобщенной форме выражающее и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем окружающим и желание сохранять, приумножать богатства своей страны. Так, уже доброй традицией стало проведение таких акций как «Обелиск», «Ветеран живет рядом». Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста. Знакомясь с историей родного края через разные виды деятельности, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной период и в тоже время приобщаться к богатствам национальной культуры.

Формирование  национальных и общечеловеческих ценностей, становление и социализацию личности ученика в современном мире, реализую и через внеурочную деятельность, проведение праздничных мероприятий, кружков, факультативов, участия в конкурсах – эти и другие формы внеурочной деятельности применяются для повышения творческих способностей учащихся.

На мой взгляд,  необходимо перейти к гуманистическому воспитанию, исходной позицией которого является признание права каждого ученика на выработку собственной системы ценностей, принципов их реализации в конкретных видах деятельности. Современное образование должно не навязывать те или иные ценности, а создавать условия для их узнавания, понимания и осознанного выбора, стимулировать этот выбор и последующую внутреннюю работу ученика над своими действиями и поступками.

свернуть

ПЛАН заседаний районного методического объединения классных руководителей на 2022/2023 учебный год

05.09.2022

Методическая тема: активизация   работы   классного   руководителя   по   идеологическому,     гражданскому и патриотическому воспитанию школьников.

Цель: совершенствование форм и методов работы классного руководителя с учётом современных требований  и новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства каждого педагога.

№ п/п

 

Тема заседаний

 

Рассматриваемые вопросы

Форма практического выхода

1.

Нормативные правовые и учебно-методические  аспекты 

организации воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году.

 

22.08.2022

1.Анализ  воспитательной и идеологической работы в учреждениях образования Воложинского района за  2021/2022 учебный год

2.Анализ деятельности методического объединения  классных руководителей за 2021/2022 учебный год. Определение задач работы методического объединения  классных руководителей на 2022/2023 учебный год.

3.Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году.                         

4.Основные нормативные правовые документы,  регламентирующие социальную, воспитательную и идеологическую работу в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году.

  5.Организация гражданского и патриотического воспитания школьников в учреждениях общего среднего образования.

6.Профилактика противоправного поведения. Нормативные правовые документы, регламентирующие профилактическую работу в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году.

7.Организация шестого школьного дня. Современные подходы.

Электронное портфолио материалов

2.

 

 

 

Эффективные формы работы учреждения образования по гражданскому и патриотическому воспитанию школьников.

 

30.11.2022

1. Приобщение  учащихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям.

2.Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством использования современных ИКТ  во внеурочной деятельности.

3.Современные воспитательные технологии в формировании потребности ведения здорового образа жизни.

Выпуск методического бюллетеня

3.

 

 

Укоренение новых форм сотрудничества классного руководителя и руководителя военно-патриотического воспитания для формирования гражданско-патриотических ориентиров у учащихся.

21.03.2022

1.Воспитание патриотизма и гражданственности, духовности и нравственности обучающихся в современных условиях.

2. Повышение уровня правового сознания и правовой культуры учащихся.

3. Формирование экологического мировоззрения и экологической культуры учащихся.

Разработка буклета «Современные формы, методы и приёмы формирования у учащихся гражданско-патриотических ориентиров»

 

4.

 

 

Подведение итогов воспитательной и идеологической работы районного методического объединения классных руководителей за 2022/2023 учебный год

18.05.2022

Подведение итогов воспитательной и идеологической работы районного методического объединения классных руководителей за 2022/2023 учебный год

Профессионально-творческий отчёт работы методического объединения  за учебный год

свернуть

ПЛАН районного августовского инструктивно-методического совещания классных руководителей учреждений общего среднего образования

23.08.2022

Место проведения:  государственное учреждение образования  «Средняя  школа №2 г. Воложина»

Дата проведения:      22.08.2022 года

Начало:                      10.00  

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание               

Тема:нормативные правовые и учебно-методические аспекты   организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году.

Цель:ознакомление с основными направлениями социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году, с инструктивно-методическими документами.  

Задачи:

1.Проанализировать работу РМО классных руководителей  за 2021/2022 учебный год.

2.Изучить нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение организации воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году.

3.Определить основные направления работы районного методического объединения классных руководителей.

Вопросы для обсуждения:

 1. Анализ социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях образования Воложинского района за  2021/2022 учебный год.                          Король Е.В., методист ГУО «Воложинский районный  учебно-методического кабинет»
 2. Анализ деятельности методического объединения классных руководителей за 2021/2022 учебный год. Определение задач на 2022/2023 учебный год.

Руководитель районного методического объединения классных руководителей   Зуй С.З.

 1. Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году.

Руководитель методического объединения классных руководителей  ГУО «Богдановский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Войшнарович И.А.

 1. Основные нормативные правовые документы, регламентирующие

социальную, воспитательную и идеологическую работу в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году.

Руководитель методического объединения классных руководителей  ГУО «Вишневский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Мякота С.К.

 1. Организация гражданского и патриотического воспитания школьников в учреждениях общего среднего образования.

Руководитель методического объединения классных руководителей   ГУО

«Городьковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Качинская Т.К.

6.Профилактика противоправного поведения. Нормативные правовые документы, регламентирующие профилактическую работу в УОСО

в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году.

 Руководитель методического объединения классных руководителей   ГУО «Средняя школа №1 г. Воложина»  Гражуль Е.И.

7.Организация шестого школьного дня. Современные подходы.

Руководитель методического объединения классных руководителей   ГУО «Сивицкий  учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»  Лукашик О.П.

 

Подведение итогов.

свернуть

Гражданско-патриотическое воспитание школьников

23.08.2022

Руководитель методического объединения классных руководителей государственного учреждения образования «Городьковский учебно-педагогический комплекс детский сад–средняя школа» Татьяна Казимировна Качинская

Одними из приоритетных направлений воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования, является идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание. В рамках Года исторической памяти следует уделить особое внимание мероприятиям, направленным на развитие у учащихся чувства любви к своей Родине, интереса и уважения к историческому прошлому белорусского народа, его культурному наследию, формирование активной гражданской позиции, ответственности и готовности к исполнению своего гражданского долга перед Отечеством. При организации воспитательной и идеологической работы учреждениям образования следует запланировать участие в мероприятиях, указанных в Республиканском плане мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической памяти (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.2022 № 50), а также в Плане мероприятий Министерства образования по проведению в 2022 году Года исторической памяти, размещенном на интернет-портале Министерства образования.

На национальном образовательном портале создан раздел «Год исторической памяти». Раздел включает актуальную информацию, которую рекомендуется использовать для проведения в учреждениях общего среднего образования мероприятий патриотической направленности.

Год исторической памяти проходит под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни белорусского народа. В связи с этим следует акцентировать внимание учащихся на подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, важнейших достижениях Республики Беларусь за годы независимости и др.

22 марта 2023 года исполняется 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Учреждениям общего среднего образования рекомендуется запланировать мероприятия, приуроченные к этой дате: информационные часы, уроки Памяти, экскурсии и др.

Учреждениям общего среднего образования следует продолжить работу по формированию у учащихся уважительного отношения к государственной символике. Особое внимание необходимо уделить проведению торжественных мероприятий с использованием Государственного флага и Государственного гимна Республики Беларусь. В учреждениях образования Республики Беларусь в соответствии с приказом Министра образования «О совершенствовании работы по патриотическому воспитанию» от 25.05.2022 № 368 определены единые дни проведения ритуалов чествования государственной символики. В них на системной основе будут принимать участие все обучающиеся.

Высоким воспитательным потенциалом и зрелищностью обладают торжественные церемонии вноса и выноса Государственного флага Республики Беларусь. Для проведения соответствующей церемонии в учреждении общего среднего образования целесообразно обеспечить создание Знаменной группы, подбор участников и отработку действий которой следует поручить руководителю по ВПВ. Знаменная группа может иметь основной и запасной состав, количество ее участников, задействованных в проведении торжественного мероприятия, зависит от места проведения, контингента учащихся и масштаба мероприятия (как правило, составляет от одного (знаменосец) до четырех человек (руководитель группы, знаменосец и два ассистента)).

В 2022/2023 учебном году необходимо обеспечить в каждом учреждении общего среднего образования создание музея, музейной комнаты, а также тематических экспозиций, в том числе посвященных Году исторической памяти, геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание следует уделить деятельности по пополнению экспозиций музеев учреждений общего среднего образования, обновлению сайтов музеев или соответствующих разделов, организации исследовательской работы учащихся на базе музеев.

При организации мероприятий патриотической направленности будут полезны материалы созданных на основе архивных документов интернет-проектов: «Партизаны Беларуси», «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны», «Официальные геральдические символы Республики Беларусь». Рекомендации по использованию материалов интернет-проектов и ссылки на них размещены на национальном образовательном портале в разделе «Организация воспитания».

Рекомендуем учреждениям общего среднего образования принять участие в республиканской акции «Архивы – школе», приуроченной к проведению Года исторической памяти и празднованию 100-летнего юбилея архивной службы Беларуси. Информация об акции и видеороликах размещена на национальном образовательном портале в разделах «Год исторической памяти» и «Организация воспитания».

Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов на канале «БГАКФФД» формируется виртуальная галерея памяти известных людей и важных событий в истории Беларуси (канал размещен на видеохостинге YouТubе, режим доступа: https://www.youtube.com/channel/UCu1uyktVZh358JOnaUF9QFQ). Материалы данного проекта также будут полезны при организации работы по патриотическому воспитанию учащихся.

Рекомендуем принять участие в акции «Жывая гісторыя», проводимой Министерством культуры с просмотром учащимися спектаклей исторической и военно-патриотической тематики, которые входят (либо войдут до конца 2022 г.) в текущий репертуар государственных театров республиканского и местного подчинения. Театры республиканского подчинения при наличии целевого зрителя готовы осуществлять дополнительные показы спектаклей по предварительной заявке, в том числе в утреннее время.

В случае организации целевого показа для ученической аудитории в программе мероприятия, наряду с просмотром спектакля, может предусматриваться проведение диалоговых площадок, встреч с актерами и режиссерско-постановочной группой, выступлений историков и других мероприятий. Кроме того, Министерство культуры ежемесячно публикует репертуар ведущих театров страны, который рекомендуется учреждениям образования для использования в работе (размещен на интернет-портале Министерства образования).

В целях повышения эффективности воспитательной работы учреждениям образования следует активизировать деятельность патриотических клубов, сотрудничество с областными, районными и городскими ресурсными центрами по гражданско-патриотическому воспитанию. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 160 от 04.05.2022 «О развитии военно-патриотических клубов» организована работа по открытию клубов военно-патриотического профиля на базе воинских частей и соединений.

В настоящее время функционируют 18 таких клубов. Министерством образования совместно с Министерством обороны разработаны Программа военно-патриотического клуба и Положение о военно-патриотическом клубе, что позволит систематизировать их деятельность и придать ей целенаправленный характер.

В новом учебном году необходимо активизировать работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся, руководствуясь Инструктивно-методическим письмом «О дополнительных мерах по совершенствованию военно-патриотического воспитания учащихся в учреждениях общего среднего образования», размещенным на национальном образовательном портале.

В Республике Беларусь создана система кадетского образования, в каждом регионе функционируют ресурсные центры на базе учреждений общего среднего образования, имеющие богатый опыт в сфере военно-патриотического воспитания, подготовленные кадры, необходимую материально-техническую базу. Взаимодействие с данными учреждениями образования должно дать новый импульс к формированию у учащихся патриотического сознания и морально-психологических качеств, необходимых для защиты Отечества.

Руководителям ресурсных центров следует обратить особое внимание на содержательное наполнение тематических вкладок и сайтов. Целесообразно обеспечить размещение материалов для руководителей по военно-патриотическому воспитанию (далее – руководители ВПВ) и иных педагогов, учащихся и их законных представителей.

На национальном образовательном портале создан раздел «Руководителю по военно-патриотическому воспитанию. Каталог ресурсов и материалов». Данный раздел содержит информацию об отечественных интернет-ресурсах (ресурсных центрах, патриотических центрах, клубах и др.), а также ссылки на сборники, статьи и методические разработки, которые могут использовать в своей работе руководители ВПВ, руководители военно-патриотических клубов, иные заинтересованные.

Для повышения эффективности военно-патриотического воспитания в учреждениях общего среднего образования целесообразно осуществить следующие меры:

1.шире использовать интерактивные формы и методы работы: дискуссионные (диалоговые площадки, диспуты, дебаты, групповые дискуссии, мозговые атаки, решение конкретных ситуаций), игровые (деловые, ролевые, имитационные, организационно-деятельностные, профориентационные игры, игровое проектирование, инсценирование, театрализация и др.);

2.организовать проведение совместно с учащимися и их законными представителями мероприятий патриотической направленности, в том числе в шестой школьный день;

3.активизировать работу по организации факультативных занятий, деятельности объединений по интересам военно-патриотической направленности;

4.обеспечить регулярное обновление информации о мероприятиях военно-патриотической направленности (проведение акций и мероприятий, военно-спортивных игр, деятельности музея (музейной комнаты), объединений по интересам и др.) на стендах, официальном сайте и социальных сетях, используя тематический характер размещения материалов;

5.регулярно рассматривать вопросы качества организации военно-патриотического воспитания, деятельности руководителя ВПВ на педагогических советах, совещаниях при директоре, заместителе директора по воспитательной работе и др.;

6.совершенствовать материально-техническую базу, оснащение учебных кабинетов для организации образовательного процесса по учебному предмету «Допризывная и медицинская подготовка», проведения военно-спортивных игр и соревнований.

Актуальным в новом учебном году является использование при организации работы по патриотическому воспитанию возможностей школьных библиотек. Целесообразно применять наиболее интересные формы работы, такие как организация мини-спектаклей, тематических литературных выставок, приуроченных к значимым для республики датам и юбилеям белорусских поэтов и писателей, литературных гостиных, вечеров знакомства с книгой, проведение акций (например, «Читаем книги о войне»), конкурсов чтецов и др. В рамках празднования 100-летия Национальной библиотеки Беларуси рекомендуем учреждениям образования в 2022/2023 учебном году запланировать ее посещение учащимися.

В целях развития у обучающихся интереса к историко-культурному наследию Беларуси учреждениям образования следует продолжить работу по организации поисково-исследовательской и туристско-краеведческой деятельности учащихся, направленной на изучение истории своего края: проведение тематических экскурсий и походов, участие в ежегодных акциях и мероприятиях гражданско-патриотической и краеведческой направленности в соответствии с Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021–2025 гг. (Всебелорусская молодежная экспедиция «Маршрутами памяти. Маршрутами единства», республиканский гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в своем сердце», республиканская акция «Я гэты край Радзімаю заву», республиканский конкурс научных краеведческих работ и др.).

В 2022/2023 учебном году продолжается реализация информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» («ШАГ») для V–VII, VIII–XI классов, направленного на формирование гражданской компетентности учащихся. Обращаем внимание на то, что с января 2022 года в журнале «Веснік адукацыі» размещаются методические материалы для реализации проекта «ШАГ» в VVII классах: матрицы классных часов, призванные помочь педагогу спроектировать интересный классный час в рамках каждого тематического блока.

К 2022/2023 учебному году будет издано обновленное пособие для педагогов учреждений общего среднего образования «Гордость за Беларусь» (С.Г. Мусиенко; под ред. Д.А. Жука, М.В. Осипова), материалы которого рекомендуется использовать при подготовке и проведении мероприятий проекта «ШАГ», информационных и классных часов, тематических внеклассных мероприятий.

В связи с тем, что 15 марта 2022 года вступила в силу обновленная Конституция Республики Беларусь, рекомендуем в новом учебном году уделить внимание работе, направленной на ознакомление учащихся с основными положениями Конституции, в том числе запланировать участие в ежегодных тематических республиканских акциях и мероприятиях. Методические рекомендации по организации изучения содержания обновленной Конституции Республики Беларусь размещены на национальном образовательном портале.

В целях развития социальной активности и формирования лидерских качеств учащихся учреждениям образования следует продолжать сотрудничество с ОО «БРПО» и ОО «БРСМ», участвовать в проводимых ими акциях, в том числе в мероприятиях по празднованию 20-летия ОО «БРСМ».

В ИМП также представлены приложения:

Приложение 1. Календарь государственных праздников, праздничных дней, памятных и праздничных дат.

Приложение 2. Предложения по тематике проведения единых уроков, посвященных памятным событиям, государственным праздникам и знаменательным датам в истории Республики Беларусь, в 2022/2023 учебном году.

Приложение 3. Методические рекомендации по обеспечению социально-педагогической поддержки учащихся и оказанию им психологической помощи в учреждениях общего среднего образования.

Приложение 4. Методические рекомендации по педагогической поддержке организации деятельности ОО «БРПО» в 2022/2023 учебном году.

Приложение 5. Рекомендации по организации работы по профилактике суицидоопасного поведения обучающихся.

В заключение своего выступления ещё раз хочу акцентировать ваше внимание на том, что в рамках Года исторической памяти следует уделить особое внимание мероприятиям, направленным на развитие у учащихся чувства любви к своей Родине, интереса и уважения к историческому прошлому белорусского народа, его культурному наследию, формирование активной гражданской позиции, ответственности и готовности к исполнению своего гражданского долга перед Отечеством.

свернуть

Сучасны падыход да арганізацыі шостага школьнага дня

23.08.2022

Кіраўнік метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў Сівіцкага дзяцячага сада – базавай школы А.П.Лукашык                 

У 2022/2023 навучальным годзе ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі неабходна працягваць работу па ўдасканаленні змястоўнага напаўнення шостага школьнага дня, забеспячэнні рэалізацыі сучасных падыходаў пры планаванні і падрыхтоўцы суботняга дня, выкарыстанні магчымасцей правядзення масавых мерапрыемстваў. У новым навучальным годзе неабходна прадугледзець арганізаванае наведванне вучнямі кіналекторыяў на базе кінатэатраў, тэматычных паказаў фільмаў на патрыятычную тэматыку, фільмаў беларускай вытворчасці ў межах шостага школьнага дня. Таксама трэба працягнуць рэалізацыю сумеснага з Міністэрствам культуры культурна-адукацыйнага праекта «Глядзі і памятай».

Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь распрацаваны рэкамендацыі «Метадычныя аспекты ўдасканалення выхаваўчай работы ў шосты школьны дзень» (https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/shestoy-shkolnyy-den/index.php?sphrase_id=271561).

Пачынаючы з 2022/2023 навучальнага года Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь рэкамендуе арганізаваць правядзенне тэматычных субот: Дзень грамадзянскага і патрыятычнага, духоўна-маральнага выхавання (першая субота месяца), Дзень прапаганды здаровага ладу жыцця (другая субота месяца), Дзень працоўнага выхавання і прафесійнай арыентацыі (трэцяя субота месяца), Дзень узаемадзеяння з сям'ёй (чацвёртая субота месяца). У пятую суботу месяца (пры яе наяўнасці) рэкамендуецца правядзенне мерапрыемстваў, якія прапагандуюць традыцыі ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, падвядзенне канчатковых вынікаў акцый, конкурсаў, спаборніцтваў, якія праводзяцца на працягу месяца, чвэрці ў шосты школьны дзень, і інш.

Асаблівае месца адводзіцца інфармацыйнаму суправаджэнню шостага школьнага дня. Вучні, законныя прадстаўнікі павінны мець магчымасць пазнаёміцца са штотыднёвым анонсам, планам правядзення мерапрыемстваў у суботу, раскладамі работы аб'яднанняў па інтарэсах, факультатыўных заняткаў, кансультацый настаўнікаў-прадметнікаў, графікамі работы спартыўных і трэнажорных залаў, басейнаў, рэгулярнымі справаздачамі аб праведзеных выхаваўчых мерапрыемствах.

У шосты школьны дзень мэтазгодным будзе правядзенне тэматычных мерапрыемстваў розных відаў на базе музеяў, музейных пакояў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі; даследчай работы краязнаўчай накіраванасці; вывучэнне памятных гістарычных падзей рэгіёнаў рэспублікі.

Асаблівасцю арганізацыі шостага школьнага дня па-ранейшаму з'яўляецца працоўнае выхаванне і прафарыентацыйная работа ў актыўным супрацоўніцтве з усімі зацікаўленымі. Трэба працягнуць практыку сустрэч вучняў з прадстаўнікамі розных прафесій, экскурсій на вытворчасць, удзелу ў Днях адчыненых дзвярэй, майстар-класах, «Днях прафарыентацыі» і «Прафесійных суботах», якія праводзяцца ўстановамі прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі.

Пільную ўвагу неабходна надаць забеспячэнню занятасці і карыснага баўлення вольнага часу ў шосты дзень тыдня вучняў, якія маюць патрэбу ў асаблівай педагагічнай увазе: іх максімальнага ўключэння ў дзейнасць аб'яднанняў па інтарэсах, часовага сезоннага працаўладкавання, уключэння ў мерапрыемствы выхаваўчай накіраванасці, правядзення своечасовай карэкцыйна-прафілактычнай работы і інш.

Работа спецыялістаў сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службы ў шосты школьны дзень арганізуецца па загадзя складзеным графіку ў першую чаргу з дзецьмі, якія патрабуюць асаблівай педагагічнай увагі, і членамі іх сем'яў.

свернуть

Основные нормативные правовые документы, регламентирующие социальную, воспитательную и идеологическую работу в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году

23.08.2022

Мякота С.К., руководитель МО классных руководителей Вишневского детского сада-средней школы

В 2022/2023 учебном году социальная, воспитательная и идеологическая работа будет планироваться  с учетом нормативных правовых документов, регламентирующих организацию идеологической и воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования, разработанных и обновленных в связи с принятием новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании (Закон Республики Беларусь от 14.01.2022 № 154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании»). Мероприятия по реализации основных направлений работы определены Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021–2025 гг.

Особое внимание при организации воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году необходимо уделить идеологическому, гражданскому и патриотическому воспитанию, воспитанию информационной культуры обучающихся, ознакомлению с материалами по тематике геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, а также воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни.

При планировании воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования следует опираться на календарь государственных праздников, праздничных дней, памятных и праздничных дат (приложение 1 ИМП «Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования

в 2022/2023учебном году»).

Обращаем внимание, что актуальные нормативные правовые акты в сфере воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования размещены в информационно-правовых системах «Эталон», «Консультант», «ilex». При проведении анализа состояния воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования недопустимо предъявление требований о наличии нормативных правовых актов на бумажном носителе.

При организации воспитательной работы рекомендуется использовать пособия с грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреждением „Национальный институт образования“ Министерства образования Республики Беларусь». Учебные программы факультативных занятий воспитательной направленности, электронные версии получивших гриф пособий по воспитательной работе для учреждений общего среднего образования размещены на национальном образовательном портале.

Действенную помощь в организации социальной, воспитательной и идеологической работы окажут республиканский научно-методический журнал «Выхаванне і дадатковая адукацыя», психологический и социально-педагогический журнал «Диалог», научно-практический и информационно-методический журнал «Веснік адукацыі».

Нормативные правовые документы и программно-планирующая документация воспитания

 • Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи (утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 15.07.2015 № 82)
 • Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021–2025 годы (утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31.12.2020 № 312)
 • Инструктивно-методическое письмо об организации классного руководства и работы куратора учебной группы в учреждениях образования
 • Программа сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2020–2025 годы
 • Концепция детского отдыха и оздоровления в Республике Беларусь (утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 15.02.2016)
 • Программа воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной работе (утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.05.2011 № 336)
 • Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении (утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.05.2011 № 336)
 • Программа воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания (утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.05.2011 № 336)
 • Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении (утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.05.2011 № 336)
 • Инструктивно-методическое письмо «О дополнительных мерах по совершенствованию работы учреждений образования в шестой школьный день»
 • Инструктивно-методическое письмо «Об особенностях деятельности учреждений образования по реализации норм Положения о порядке комплексной реабилитации несовершеннолетних, потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с законодательством» (утверждено заместителем Министра образования Республики Беларусь Сидоренко Р. С. 14 декабря 2017 года)
 • Инструктивно-методическое письмо по организации работы руководителя по военно-патриотическому воспитанию
 • Інструктыўна-метадычнае пісьмо па арганізацыі працы кіраўніка па ваенна-патрыятычным выхаванні
 • Инструктивно-методическое письмо «О дополнительных мерах по совершенствованию военно-патриотического воспитания учащихся в учреждениях общего среднего образования»
 • Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году»
 • Інструктыўна-метадычнае пісьмо «Асаблівасці арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2022/2023 навучальным годзе»

Методические рекомендации

 • Рекомендации по использованию государственной символики в учреждениях образования
 • Методические рекомендации по организации деятельности совета учреждения образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
 • Методические рекомендации для специалистов социально-педагогической и психологической службы, воспитателей специальных учебно-воспитательных и специальных лечебно-воспитательных учреждений по организации коррекционной работы и социально-педагогической поддержке несовершеннолетних, имеющих проблемы поведенческого характера, а также их семей
 • Планирование воспитательной работы в классе и ее учет
 • Рекомендации по организации деятельности классного руководителя
 • План работы руководителя по военно-патриотическому воспитанию
 • Примерная структурная модель ведения документации регламентирующей организацию воспитательной работы в учреждении общего среднего образования
 • Методические рекомендации: «Организация эффективного взаимодействия учреждения общего среднего образования с семьей»
 • Методические рекомендации по организации и проведению информационных часов в учреждениях образования
 • Методические рекомендации по проведению республиканской патриотической акции «Я – грамадзянін Беларусі»
 • Рекомендации по использованию художественного фильма «Иди и смотри» в учреждениях общего среднего образования
 • Рекомендации «Методические аспекты совершенствования воспитательной работы в шестой школьный день»
 • Методические рекомендации по организации работы с учащимися, родителями учащихся (законными представителями) по учебным предметам, мероприятий профориентационной направленности в шестой школьный день
 • Положение об учебной бизнес-компании учреждения общего среднего образования и учреждения дополнительного образования детей и молодежи
 • Рекомендации по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне в учреждениях образования Республики Беларусь
 • Методические рекомендации по проведению в образовательных учреждениях государств – участников Содружества Независимых Государств единого урока памяти, посвященного году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
 • Перечень экскурсионных объектов, рекомендуемых для посещения обучающимися в рамках проведения учебных и факультативных занятий, внеклассных мероприятий
 • Рекомендации по использованию материалов интернет-проектов в образовательном процессе учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования
  • Интернет-проект «Партизаны Беларуси»
  • Интернет-проект «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны»
  • Интернет-проект «Официальные геральдические символы Республики Беларусь»

Учебно-методическая литература

 • Перечень новой учебно-методической литературы по воспитательной работе для учреждений общего среднего образования и учреждений дополнительного образования детей и молодежи, изданной к 2022/2023 учебному году
 • Перечень учебно-методической литературы по воспитательной работе для учреждений общего среднего образования и учреждений дополнительного образования детей и молодежи к 2022/2023 учебному году

Организация работы классного руководителя регламентируется инструктивно-методическим письмом об организации классного руководства и работы куратора учебной группы в учреждениях образования (Зборнiк нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, № 24, 2012).

Основные направления идеологической и воспитательной работы, осуществляемой классным руководителем, определены в Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 16, методических рекомендациях Министерства образования Республики Беларусь по вопросам организации воспитательного процесса в учреждениях образования, размещенных на сайте Министерства образования Республики Беларусь и публикуемых ежегодно в бюллетене «Зборнiк нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь».

Организационно-воспитательная работа, проводимая классным руководителем в классе, осуществляется за пределами времени, отводимого на проведение учебных занятий, в соответствии с планом идеологической и воспитательной работы классного руководителя на четверть или полугодие (включая работу на каникулах, в шестой школьный день). Подробно механизм планирования описан в методических рекомендациях «Планирование воспитательной работы в классе и ее учет», «Примерная структурная модель ведения документации, регламентирующей организацию воспитательной работы в учреждении общего среднего образования» (Зборнiк нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, № 6, 2012).

свернуть

Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году

23.08.2022

Подготовила Войшнарович И.А. руководитель МО кл. руководителей Богдановской СШ

В инструктивно-методическом письме представлены приоритетные направления социальной, воспитательной и идеологической работы в новом учебном году с учетом нормативных правовых документов, регламентирующих организацию идеологической и воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования, разработанных и обновленных в связи с принятием новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании (Закон Республики Беларусь от 14.01.2022 № 154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании»). Мероприятия по реализации основных направлений работы определены Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021–2025 гг.

Особое внимание при организации воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году необходимо уделить идеологическому, гражданскому и патриотическому воспитанию, воспитанию информационной культуры обучающихся, ознакомлению с материалами по тематике геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, а также воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни.

При планировании воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования следует опираться на календарь государственных праздников, праздничных дней, памятных и праздничных дат).

Указом Главы государства № 1 от 01.01.2022 в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022-й год в Республике Беларусь объявлен Годом исторической памяти.

Целесообразно продолжить на протяжении учебного года практику проведения единых уроков, посвященных памятным событиям, государственным праздникам и знаменательным датам в истории Республики Беларусь.

Первый урок 1 сентября 2022 года в учреждениях общего среднего образования приурочен к Году исторической памяти и пройдет под названием «В исторической памяти сила и единство белорусского народа».

В целях повышения эффективности воспитания на национальном образовательном портале создана тематическая рубрика «Актуальные практики и технологии воспитания», в которой представлен лучший опыт в области организации воспитательной работы. В данной рубрике размещены ссылки на аннотированные каталоги материалов ХIХ Республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, публикации, информационные и методические материалы, проекты, разработки. Для координации и распространения эффективного опыта работы по патриотическому воспитанию создана и успешно функционирует единая интерактивная платформа «Патриот.by», которая стала современным интернет-ресурсом для педагогических работников.

Актуальные нормативные правовые акты в сфере воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования размещены в информационно-правовых системах «Эталон», «Консультант», «ilex». При проведении анализа состояния воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования недопустимо предъявление требований о наличии нормативных правовых актов на бумажном носителе.

При организации воспитательной работы рекомендуется использовать пособия с грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреждением „Национальный институт образования“ Министерства образования Республики Беларусь». Учебные программы факультативных занятий воспитательной направленности, электронные версии получивших гриф пособий по воспитательной работе для учреждений общего среднего образования размещены на национальном образовательном портале.

Действенную помощь в организации социальной, воспитательной и идеологической работы окажут республиканский научно-методический журнал «Выхаванне і дадатковая адукацыя», психологический и социально-педагогический журнал «Диалог», научно-практический и информационно-методический журнал «Веснік адукацыі».

 

 Актуальные направления социальной, воспитательной и идеологической работы в 2022/2023 учебном году

Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание

Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание продолжают оставаться одними из приоритетных направлений воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования. В рамках Года исторической памяти следует уделить особое внимание мероприятиям, направленным на развитие у учащихся чувства любви к своей Родине, интереса и уважения к историческому прошлому белорусского народа, его культурному наследию, формирование активной гражданской позиции, ответственности и готовности к исполнению своего гражданского долга перед Отечеством. При организации воспитательной и идеологической работы учреждениям образования следует запланировать участие в мероприятиях, указанных в Республиканском плане мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической памяти (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.2022 № 50), а также в Плане мероприятий Министерства образования по проведению в 2022 году Года исторической памяти, размещенном на интернет-портале Министерства образования.

На национальном образовательном портале создан раздел «Год исторической памяти». Раздел включает актуальную информацию, которую рекомендуется использовать для проведения в учреждениях общего среднего образования мероприятий патриотической направленности.

Учреждениям общего среднего образования следует продолжить работу по формированию у учащихся уважительного отношения к государственной символике. Особое внимание необходимо уделить проведению торжественных мероприятий с использованием Государственного флага и Государственного гимна Республики Беларусь. В учреждениях образования Республики Беларусь в соответствии с приказом Министра образования «О совершенствовании работы по патриотическому воспитанию» от 25.05.2022 № 368 определены единые дни проведения ритуалов чествования государственной символики. В них на системной основе будут принимать участие все обучающиеся.

В 2022/2023 учебном году необходимо обеспечить в каждом учреждении общего среднего образования создание музея, музейной комнаты, а также тематических экспозиций, в том числе посвященных Году исторической памяти, геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

В новом учебном году необходимо активизировать работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся, руководствуясь Инструктивно-методическим письмом «О дополнительных мерах по совершенствованию военно-патриотического воспитания учащихся в учреждениях общего среднего образования», размещенным на национальном образовательном портале.

В целях развития у обучающихся интереса к историко-культурному наследию Беларуси учреждениям образования следует продолжить работу по организации поисково-исследовательской и туристско-краеведческой деятельности учащихся, направленной на изучение истории своего края: проведение тематических экскурсий и походов, участие в ежегодных акциях и мероприятиях гражданско-патриотической и краеведческой направленности в соответствии с Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021–2025 гг.

В 2022/2023 учебном году продолжается реализация информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» («ШАГ») для V–VII, VIII–XI классов, направленного на формирование гражданской компетентности учащихся

К 2022/2023 учебному году будет издано обновленное пособие для педагогов учреждений общего среднего образования «Гордость за Беларусь» (С.Г. Мусиенко; под ред. Д.А. Жука, М.В. Осипова), материалы которого рекомендуется использовать при подготовке и проведении мероприятий проекта «ШАГ», информационных и классных часов, тематических внеклассных мероприятий.

В связи с тем, что 15 марта 2022 года вступила в силу обновленная Конституция Республики Беларусь, рекомендуется в новом учебном году уделить внимание работе, направленной на ознакомление учащихся с основными положениями Конституции, в том числе запланировать участие в ежегодных тематических республиканских акциях и мероприятиях. Методические рекомендации по организации изучения содержания обновленной Конституции Республики Беларусь размещены на национальном образовательном портале.

Воспитание информационной культуры

Важным направлением деятельности по формированию информационной культуры учащихся остается организация информационной воспитывающей среды учреждения образования, основными элементами которой являются: сайт, официальные страницы, группы, аккаунты учреждения образования в социальных сетях, информационные стенды и другая визуальная информация в учреждении образования, печатные и электронные газеты учреждения образования, его собственные теле- и радиопередачи и др. Учреждениям общего среднего образования следует обеспечить широкое освещение своей деятельности, своевременное обновление информации о важных событиях и мероприятиях местного и республиканского значения. Информация должна быть тщательно отобрана, привлекательна для обучающихся, иметь позитивный характер и воспитательную направленность.

При наполнении сайта необходимо придерживаться требований и рекомендаций, размещенных в приложении 3 к инструктивно-методическому письму Министерства образования Республики Беларусь «Об использовании современных информационных технологий в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования в 2021/2022 учебном году».

Духовно-нравственное воспитание

В 2022/2023 учебном году необходимо продолжить работу по включению обучающихся в благотворительную деятельность и волонтерское движение, содействующие формированию социальной активности и ответственности, уважительного отношения к старшим, милосердия. Целесообразно организовать участие в благотворительных акциях по оказанию помощи инвалидам, ветеранам войны и труда, несовершеннолетним узникам фашизма, поддержке детей из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями, в программах, приуроченных к Международному дню инвалидов, Дню инвалидов Республики Беларусь и др.

В V(VI), VI (VII) классах учреждений общего среднего образования будет продолжена реализация факультативных занятий «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». Материалы факультативного курса рекомендуется использовать также на внеклассных мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию.

Правовое воспитание

В современном белорусском обществе правовое воспитание является общегосударственной задачей, так как показатели и качество правовой воспитанности граждан напрямую влияют на развитие страны.

Необходимо формировать уважение несовершеннолетних к закону, знакомить детей и подростков с особенностями системы права, формировать у них правовую компетентность, устойчивое правомерное поведение и правовое самосознание, воспитывать чувство ответственности за свои действия перед обществом и государством. Важно, чтобы учащиеся владели соответствующими правовыми знаниями, осознавали ответственность, которая предусмотрена за совершение противоправных действий.

На государственном информационном ресурсе в сфере молодежной политики «Молодежь Беларуси» создан раздел «Профилактика наркомании среди молодежи», где размещены видеоролики, направленные на профилактику незаконного оборота наркотиков и ориентированные на молодежную аудиторию, которые рекомендуется использовать при проведении профилактических мероприятий.

Одной из важных мер профилактики правонарушений среди несовершеннолетних является занятость подростков в свободное от учебы время, особенно в каникулярный период, когда у учащихся появляется много свободного времени. Неумелое его использование подростками создает для них множество проблем, с которыми они зачастую не в силах справиться. Поэтому необходима продуманная организация деятельности подростков, которая бы наиболее полно способствовала переводу их интересов на более высокий социальный уровень.

Следует обратить внимание на обеспечение организации в учреждениях образования общедоступных спортивных секций, других объединений по интересам с привлечением к участию в них несовершеннолетних, требующих особого педагогического внимания. При этом следует предусмотреть организацию постоянного мониторинга и контроля посещаемости детьми объединений по интересам не только в учреждениях образования, но и в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи.

Важная роль в обеспечении занятости во внеучебное время, профилактики правонарушений детей и подростков отводится деятельности детских и молодежных общественных объединений. Их члены должны не только активно принимать участие в мероприятиях, но и являться авторами собственных инициатив и социальных проектов и акций, например, по поиску и благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны; помощи младшим школьникам в освоении правовых знаний; организации ярмарок, благотворительных концертов и спектаклей, направленных на сбор средств для оказания помощи больным детям, и др. Будет уместным предусмотреть реализацию проектов по возрождению «дворовых» игр («Штандер», «Казаки-разбойники» и другие), которые будут способствовать организации активного досуга детей, противодействию социально-негативным явлениям, пропаганде здорового образа жизни.

Экологическое воспитание

В 2022/2023 учебном году при осуществлении работы по экологическому воспитанию необходимо организовать разнообразную деятельность, направленную на формирование у обучающихся экологических знаний, ценностных установок в сфере взаимодействия человека с окружающей природной и социальной средой.

Воспитанию у учащихся ценностного отношения к природному наследию, формированию экологической культуры обучающихся через создание и реализацию проектов по озеленению и благоустройству территорий в новом учебном году будет способствовать проведение третьего и четвертого этапов республиканского конкурса видеорепортажей «Минута для будущего» и республиканского конкурса по благоустройству и озеленению территорий «Украсим Беларусь цветами». Информация о мероприятиях размещена на сайте Республиканского центра экологии и краеведения.

Следует уделить внимание участию обучающихся в конкурсах научных работ эколого-биологического профиля; природоохранных мероприятиях; месячниках экологии; экологических форумах, акциях и конкурсах экологической направленности; экологических экспедициях, походах.

Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и навыков здорового образа жизни

В 2022/2023 учебном году сохраняет актуальность проблема формирования у учащихся безопасного и ответственного поведения, сохранения жизни и здоровья, защиты их от реальных и потенциальных угроз. В целях обеспечения безопасных условий жизнедеятельности обучающихся следует проводить работу по профилактике травматизма, разъяснению правил поведения в школе, быту и на улице, правил пожарной безопасности, дорожного движения.

При организации походов, туров, экскурсий необходимо руководствоваться Инструкцией об организации участия обучающихся учреждений образования в туристских походах и экскурсиях.

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа с учащимися обладает большим воспитательным потенциалом, способствуя осознанию ценности здоровья и здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья, формированию положительной психоэмоциональной обстановки в коллективе. В данном направлении остаются актуальными ставшие уже традиционными республиканская акция «Неделя спорта и здоровья»; международные и республиканские Дни здоровья; республиканские соревнования по подвижным играм «Вас вызывает Спортландия!»; республиканский смотр уровня физической подготовленности в программе физкультурно-спортивного движения «Олимпийские надежды Беларуси»; республиканские соревнования «Снежный снайпер» и др.

В целях формирования у учащихся навыков здорового образа жизни, профилактики вредных зависимостей следует использовать потенциал культурно-досуговой деятельности, духовно-нравственного воспитания, общественных объединений и организаций.

Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание

Актуальность экономического воспитания обусловлена значимостью подготовки обучающихся к жизни, правильной ориентации их в изменениях, происходящих в сфере экономики. Экономическое воспитание в школе должно быть направлено на формирование экономической культуры личности, воспитание экономически грамотного и активного члена общества, который способен понимать и оценивать экономическую ситуацию в стране и в будущем принимать в ней участие.

В целях усиления работы по формированию финансовой грамотности обучающихся рекомендуется использовать материалы, размещенные на Едином портале финансовой грамотности. В разделе «Педагогам» содержатся образовательные презентации, статьи, тесты, материалы олимпиады по финансовой грамотности и др.

Впервые подготовлен учебно-методический комплекс «Основы финансовой грамотности» для проведения факультативных занятий в VIIIIX классах: Основы финансовой грамотности. VIIIIX классы. Пособие для учащихся и Основы финансовой грамотности. VIIIIX классы. Пособие для учителей. Теоретический материал и практические задания пособий предназначены для формирования знаний по финансовой грамотности. Электронная версия пособий в свободном доступе размещена на Едином портале финансовой грамотности и на национальном образовательном портале.

Особое внимание в организации профессионального воспитания должно быть уделено выработке стремления учащихся к осознанному выбору профессии. Следует продолжить практику проведения «Профессиональных суббот», встреч учащихся с представителями различных профессий, экскурсий на производство и иных форм работы в рамках шестого школьного дня.

Важное место в системе профориентационной работы в учреждении образования необходимо отвести деятельности по созданию профильных классов профессиональной направленности: педагогической, спортивно-педагогической, аграрной, военно-патриотической. В данной работе следует руководствоваться письмом Министерства образования Республики Беларусь «О функционировании профильных классов профессиональной направленности» от 15.06.2021 № 02-01-18/5177/дс.

Взаимодействие учреждений общего среднего образования с семьей

При организации взаимодействия с законными представителями педагоги могут использовать прямые (очные и дистанционные) и опосредованные формы работы. Выбор соответствующих форм зависит от актуальности, остроты проблем и затруднений, особенностей ситуации и т.д. Прямое дистанционное взаимодействие (общение) предполагает возможность проведения родительского собрания, консультации в режиме онлайн, вебинара, веб-форума, интернет-конференции посредством использования программ Zoom, Teams, Skypе и др., групп в соцсетях, блога, мессенджеров и т.п. Опосредованное взаимодействие (общение) – это отправка информации (сообщений), памяток, рекомендаций, благодарностей по электронной почте, с помощью смс, мессенджеров, консультирование с помощью электронной почты, Google-анкетирование (Google-форма) и др.

В 2022/2023 учебном году будет продолжена реализация республиканского проекта «Родительский университет».

Основная его функция – наполнение новым содержанием традиционных, хорошо зарекомендовавших себя форм работы (в частности, родительских собраний и консультаций), благодаря чему проект успешно интегрируется в сложившуюся систему работы с родителями. Занятия в рамках «Родительского университета» проводятся один раз в четверть.

Информационные и методические материалы для реализации проекта размещены на национальном образовательном портале (https://adu.by) и сайте Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (онлайн-платформа «Родительский университет», https://roduniversitet.bspu.by/).

Организация работы в шестой школьный день

В 2022/2023 учебном году в учреждениях общего среднего образования продолжится работа по совершенствованию содержательного наполнения шестого школьного дня, обеспечению реализации современных подходов при планировании и подготовке субботнего дня, использованию возможностей проведения массовых мероприятий. В новом учебном году необходимо предусмотреть организованное посещение учащимися кинолекториев на базе кинотеатров, тематических показов фильмов на патриотическую тематику,  фильмов белорусского производства в рамках шестого школьного дня, разработав совместный план мероприятий с киновидеопрокатом (кинотеатром). Также следует продолжить реализацию совместного с Министерством культуры культурно-образовательного проекта «Смотри и помни».

Министерством образования Республики Беларусь разработаны рекомендации «Методические аспекты совершенствования воспитательной работы в шестой школьный день»

Начиная с 2022/2023 учебного года Министерство образования Республики Беларусь рекомендует организовать проведение тематических суббот: День гражданского и патриотического, духовно-нравственного воспитания (первая суббота месяца), День пропаганды здорового образа жизни (вторая суббота месяца), День трудового воспитания и профессиональной ориентации (третья суббота месяца), День взаимодействия с семьей (четвертая суббота месяца). В пятую субботу месяца (при ее наличии) рекомендуется проведение мероприятий, пропагандирующих традиции учреждений общего среднего образования, подведение итоговых результатов акций, конкурсов, соревнований, проводимых в течение месяца, четверти в шестой школьный день, и др.

свернуть